Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2020. augusztus 8. szombat
Hírek témák szerint

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2012. szeptember 4., kedd 12:17

Fórumok az új megyei területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetelemzés érdekében
A „Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó helyzetfeltárás" témakörben tervismertető és vitafórumot tartott a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tegnap délután a győri városházán. A helyzetelemzés/helyzetfeltárás elkészítése az új megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásának első munkaszakasza. A fórumok ennek mind alaposabb kidolgozását segítik elő. A rendezvénysorozat kedden délelőtt Sopronban, kora délután pedig Kapuváron folytatódik.

Előzmények, háttér:

Alig másfél év múlva indul az Európai Unió új költségvetési ciklusa, benne a területi fejlődést, az európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és a Vidékfejlesztés programdokumentumaival. A jelzett források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok és az azokkal párhuzamosan készülő megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) alapozzák meg.

Nemzeti szinten az új uniós programidőszak tervezési felelőssége több minisztérium között oszlik meg. A stratégiai dokumentumok elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és annak szervezeti keretei közé tartozó – 2012. január 1-jén létrehozott – Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) végzi. Az új uniós költségvetési ciklust átfogó programdokumentumot pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dolgozza ki (NFM).

2012. január 1-től a megyei önkormányzatok feladata a megye területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs tevékenységek ellátása. 2012 tavaszától a fent jelzett nemzeti intézmények koordinálásával és kiadott tervezési útmutatóival elindult a megyei fejlesztési koncepciók tervezési folyamata, azon belül a megyék helyzetelemzéseinek az elkészítése.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a tervezést egy partnerségi rendszer kialakításával (megyei szereplők bevonása kérdőíves felméréssel) és szakértő szervezet bevonásával indította el. A megyei koncepció helyzetelemzés munkaszakaszának elkészítését meghívásos pályázati eljárás keretében a Széchenyi István Egyetem nyerte el. Az egyetem a megvalósításba bevonta a megye hatályos hosszú távú területfejlesztési koncepciójának és középtávú területfejlesztési programjainak készítőjét az MTA Közgazdaság-és Regionális Kutatási Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályát. A tervezés vezetésére az egyetem részéről Rechnitzer János, a kutatóintézet részéről Lados Mihály kapott felkérést.

A helyzetértékelés célja

A helyzetértékelés célja, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei területfejlesztési koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési program kidolgozásának. A megyei dokumentumok elkészítése során figyelemmel kell lenni az EU-nak a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabályaira.
A helyzetértékelésnek alapvetően két fókuszt kell szolgálnia. Egyrészt, hogy a tematikus célkitűzések figyelembe vételével kellő alapot adjanak programok kidolgozására. Másrészt beazonosíthatók legyenek olyan területek, helyszínek, ahol komplex, több alapból finanszírozható program megvalósítható.

A munka folyamata

A megye helyzetelemzésének elkészítése az új megyei területfejlesztési koncepciók készítésének első munkaszakasza. Így annak illeszkedni kell a Partnerségi Szerződés, mint nemzeti programdokumentum tervezési folyamatába. Az NFM által kidolgozott ütemterv szerint ez a szakasz november végén zárul, amikorra az egyes megyei önkormányzatok közgyűlési határozattal fogadják el a megye helyzetelemzését.
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése már 2012. szeptember 21-én tárgyalja a helyzetelemzés egyeztetési anyagát. Ezt megelőzően kistérségi egyeztetetésekre kerül sor: három helyszínen – Győrben, Sopronban és Kapuváron, valamint bizottsági ülésen is megvitatják.

Az egyes egyeztetési fordulókkal párhuzamosan a dokumentum folyamatosan kiegészül a még hiányzó fejezetrészekkel, beépítésre kerülnek az egyes egyezetési fordulók által javasolt változtatások, valamint a párhuzamosan az NGM-NTH által készített OFK/OTK aktuális változatának a megyei elemzésben felhasználható elemei. A dokumentumnak a közgyűlés általi tárgyalását követően 2012. szeptember 30-ig készül el az NGM és a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügynökség bevonásával az NFM minőségbiztosítására előkészíttet változat.


Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.