Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2020. október 20. kedd
Hírek témák szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XXII. kerület - Budafok-Tétény Önkormányzata
2015. április 16., csütörtök 15:34

Gyümölcsfacsemeték adománygyűjtő kedvezményes vására Budafok-Tétényben - április 18,20,22
Nemes gesztus - nemesített cseresznye, meggy és őszibarack oltványok felajánlása a kárpátaljai magyarok megsegítéséért
Kasz­tovsz­ky Zoltán úr, a Ma­gyar Kertészeti Szap­orítóanyag Non­pro­fit Kft. ügy­ve­zető igaz­gatója, a Budatétényi Rózsa­kert volt igaz­gatója gyümölcs­fa­cse­meték felajánlásával csat­la­ko­zott a Bu­da­fok-Tétényi Önkormányzat felhívásához, mely­ben a kárpátal­jai ma­gyar gyer­me­kek is­ko­lai étkez­tetésének támogatására, pénz­a­dományok felajánlására kérték a kerület lakosságát, va­la­mint a Bu­da­fok-Tétényben működő civil szer­ve­ze­te­ket, egyházi közösségeket, vállal­kozásokat.
Az intézetnél és jogelődjeinél több mint 60 éve fo­lyik cse­resz­nye- és meggy­ne­mesítés, és nagy ha­gyománya van egyéb gyümölcs­fa­fajták nemesítésének is. A 2-2,5 méter magas, ki­fej­lett koronás-gyökeres nemesített gyümölcsfa oltványok határon való átjut­tatását az ukrán vámszabályok nem te­szik lehetővé, ezért az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy azo­kat pénz­a­dományok fejében széto­sztják a kerület­ben.
A fa­cse­meték adománygyűjtő vásárát három időpont­ban, négy helyszínen hir­de­ti meg az önkormányzat.
Időpont­ok és helyszínek:
Ápri­lis 18.:
·         Cziff­ra György Nagytétényi Kul­turális Központ (1225 Bu­da­pest, Nagytétényi út 274-­276. Te­le­fon: +36-1 308-7032) - a Családi Egészségnap keretében délelőtt 10 órától.
Ápri­lis 20.:
·         a Polgármes­te­ri Hi­va­tal (1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.) belső ud­va­ra, 9-17 óra között.
·         Rózsavölgyi Közösségi Ház (1221 Bu­da­pest, Ady Endre út 25. Te­le­fon: +36-1-226-8553), 9-17 óra között.
·         Bu­da­fok-Tétényi Baráti Körök Egyesület székháza (1221 Bu­da­pest, Tóth József u. 45. Te­le­fon: 229-3812, 06-30-2000-953), 9-17 óra között.
Ápri­lis 22.:
·         a Polgármes­te­ri Hi­va­tal (1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.) belső ud­va­ra, 9-17 óra között.
Választ­ható gyümölcsfa oltványok:
·         cse­resz­nye (Fajták:  Linda, Aida, Vera, Rita, Sándor)
·         meggy ( Fajták: Deb­re­ce­ni bőtermő, Pi­ra­mis, Csengődi,Újfehértói)és
·         őszi­ba­rack (Fajták:  Arany­csil­lag, Early Re­ad­ha­ven, Crest­ha­ven, Dix­i­red,Fan­ta­sia, Ford).
Az akció során több száz gyümölcs­fa­cse­me­te találhat gazdára, me­lyek kis­ke­res­ke­del­mi értéke da­ra­bonként 1000-1500 ft. Az adományok mértéke az egyéni anya­gi lehetőségek sze­rint ettől eltérhet. A cserébe felajánlott pénz­a­dományo­kat az adott helyszíneken lévő gyűjtőládában lehet majd el­he­lyez­ni.  A fa­cse­meték elszállításáról min­den­ki­nek egyénileg kell gon­dos­kod­nia.
Min­den helyszínen előren­delések felvételére is lehetőség lesz, a felajánlott fa­cse­me­te-mennyiség össze­sen 1400 db. Az ápri­lis 18-án és 20-án előren­delt oltványok kiszállítása ápri­lis 22-én történik az adott helyszínekre, ahol az előren­delés történt, itt átve­hetők. Az igénye­ket a felajánlott készlet erejéig igyekszünk tel­jesíteni a meg­fe­lelő fajtákból ren­del­kezésre álló da­rabszámig.
Az összegyűlt pénz­a­dományok érin­tet­tek­hez való el­jut­tatásában a Bu­da­fok-Tétényi Önkormányzat part­ne­re a Ma­gyar Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet.


 


1 csatolt kép Gyümölcsfacsemeték adománygyűjtő kedvezményes vására Budafok-Tétényben - április 18,20,22
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.