Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2020. január 23. csütörtök
Hírek témák szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XXII. kerület - Budafok-Tétény Önkormányzata
2015. május 6., szerda 13:35

Sikeres volt a kárpátaljai gyermekekért indított adománygyűjtés
Nem csak Budafok- Tétényben volt sikeres a kárpátaljai magyarokért indított adománygyűjtés. A Budapest XXII. kerület Önkormányzata által a Kárpát-medencei magyar települések vezetőihez intézett márciusi felhíváshoz sokan csatlakoztak, összességében több millió forintnyi adomány gyűlt össze és jutott el a kárpátaljai magyar családokhoz. Több százezer forinttal gazdagították a Budafok-Tétényi lakosok a Kárpátaljának szánt kerületi adományt a gyümölcsfacsemeték többnapos kedvezményes "vásárán" is. Az önkormányzat március elején indított adománygyűjtésével a kárpátal­jai ma­gyar gye­rme­kek étkez­tetését támo­gat­ja a kerület. A képvi­selő-testület március 5-én ­döntött egy­mil­lió for­int­ felajánlásáról. Ehhez csat­la­kozhattak a további adományozók. Az összegyűlt több százezer for­int­os adomány részben a helyi ci­vi­lek­nek, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Ze­ne­kar­nak és Kasz­tovsz­ky Zoltánnak, a Ma­gyar Kertészeti Szap­orítóanyag Non­pro­fit Kft. ügy­ve­zető igaz­gatójának köszönhető. A budatétényi Rózsa­kert volt igaz­gatója gyümölcs­fa­cse­meték felajánlásával csat­la­ko­zott a bu­da­fok-tétényi önkormányzat felhívásához. A fa­cse­metéket három időpont­ban, több helyszínen osz­tották ki a kerüle­ti­ek­nek, akik ennek fejében adományok­kal támo­gat­hatták a Kárpátalja meg­segítésére induló kerületi akciót. Az akció során számos gyümölcs­fa­cse­me­te talált gazdára, a növények kis­ke­res­ke­del­mi értéke da­ra­bonként 1000-1500 for­int. A kertészet össze­sen 1400 fa­cse­metét ajánlott fel. Azo­kat a fákat, ame­lyek meg­ma­rad­tak, az önkormányzat a kerületi óvodáknak, iskoláknak ajánlot­ta fel, ezzel is gaz­dagítva városrészünk zöldterüle­te­it. A Budafok-Tétényben összegyűlt közel 2 millió forintot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével a következő hetekben juttatják el a kerület által választott kárpátaljai támogatandó településnek, Mezőkaszonynak.

 


2 csatolt kép Budafok-Tétényi felhívás a Kárpát-medencei magyar települések önkormányzataihoz, polgármestereihezMezőkaszony lehet a támogatandó kárpátaljai kistelepülése Budafok-Téténynek
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.