Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. augusztus 16. kedd
Hírek témák szerint

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. március 31., csütörtök 15:50

Gyöngyöstarján: Pályázat volt pizzéria helyiségeinek bérletére
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános pályázatot ír ki
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.
 
Az ingatlan adatai:

Címe: Gyöngyöstarján, Hősök utca 1.
Helyrajzi száma: Gyöngyöstarján, 486
Ingatlan területe: 199,4 m2
Az ingatlan minimális havi bérleti díja: 135 000 Ft + 0 % ÁFA + rezsi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás)
Az ingatlan a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a pályázat elbírálását követően a bérleti szerződés aláírását követően.
Az ingatlan jelenleg üresen áll.
A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
A pályázat nyertesével Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a bérleti szerződést 5 éves időtartamra köti meg. A bérleti díj tárgyévet követő év január 1. napjától esedékes emelésének mértékét a Képviselő-testület minden év december 31. napjáig állapítja meg.
Az ingatlan Gyöngyöstarján Község Polgármesterével előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
A pályázatokat 2016. április 27. napján 10 óráig személyesen kell eljuttatni Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Polgármestere részére, zárt borítékban, „Hősök u. 1. - Pizzéria” jeligével.
A pályázatok bontására 2016. április 27. napján 10 óra 10 perckor Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesteri irodában kerül sor, melyre a kiíró a pályázókat ezúton meghívja.
 
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: a bérlő(k) személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,

b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,

- cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjának, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

- az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét, mely nem lehet kevesebb nettó 135 000 Ft összegnél
 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését (víz, villany, fűtés, szemétszállítás),

- a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
 
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 
A pályázat kiírója azt az ajánlatot, melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti.
 
A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe:
- a minimális havi bérleti díjtól eltérés mértéke: a százaléknak megfelelő pontszám (pl. 5 %-kal magasabb bérleti díj megajánlása 5 pont)
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek, az önkormányzat és intézményei részére díjmentes használati alkalmak megajánlása éves időszakra, alkalmanként 1 pont (pl. évi 12 alkalom 12 pont)
 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.