Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. augusztus 15. hétfő
Hírek témák szerint

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. március 31., csütörtök 15:55

Gyöngyöstarján: Pályázat építési telkek kialakítására alkalmas terület értékesítésére
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános pályázatot ír ki
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére
 
Az ingatlan adatai:

Címe: Gyöngyöstarján, belterület 1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanok
Ingatlan területe: 1061 hrsz: 33891 m2, 1073 hrsz: 11461 m2
Az ingatlanok beépítetlenek, szilárd burkolatú út mellett helyezkednek el, közművesítés nélkül.
A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
A pályázat nyertesével Gyöngyöstarján Község Önkormányzata adásvételi szerződést köt.
Az ingatlan Gyöngyöstarján Község Polgármesterével előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
A pályázatokat 2016. április 27. napján 11 óráig személyesen kell eljuttatni Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Polgármestere részére, zárt borítékban, „1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanok értékesítése” jeligével.
A pályázatok bontására 2016. április 27. napján 11 óra 10 perckor Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesteri irodában kerül sor, melyre a kiíró a pályázókat ezúton meghívja.
 
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,

b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,

- cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjának, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
 
- a terület tervezett hasznosításának részletes leírását,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
 
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 
A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott ellenérték, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe:
 
- a vételár értéke: a megajánlott nettó vételár/1 000 000 kettő tizedesjegyig számítva a kerekítés szabályai szerint.
- a hasznosításra vonatkozóan:
1. a területet a HÉSZ szabályainak megfelelően kívánja hasznosítani: igen - 5 pont, nem - 0 pont.
2. a terület közművesítéséről (úthálózat kialakítása, további közművek kiépítése) saját költségen, az ingatlan megvásárlásától számított 2 éven belül gondoskodik: igen - 4 pont, nem - 0 pont.
a) az ingatlan megvásárlásától számított 2 éven belül a telek legalább 80 %-án építési telkeket alakít ki: 4 pont
b) az ingatlan megvásárlásától számított 2 éven belül a telek legalább 50 %-án építési telkeket alakít ki: 2 pont
c) az ingatlan megvásárlásától számított 2 éven belül a telek 50 % vagy kisebb területen alakít ki építési telkeket alakít ki: 0 pont
d) aki az a)-c) pontban foglaltakat az ingatlan megvásárlásától számított 2-4 éves időszakban vállalja: 0,5-ös szorzó az a)-c) pontban adott pontszámokhoz.
e) aki az a)-d) pontok egyikének sem felel meg: 0 pont.
3. a területen kényelmi szolgáltatások kialakítását (pl. játszótér, kutyafuttató, stb.) az ingatlan megvásárlásától számított 5 éven belül vállalja: igen - 1 pont, nem - 0 pont.
 
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi  szerződést köt, ugyanakkor a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.