Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2022. december 9. péntek
Hírek témák szerint

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. szeptember 9., péntek 11:22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DÉLEGYHÁZA 280/1 HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 280/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai:
helyrajzi szám: Délegyháza 280/1
címe: Délegyháza, Rákóczi u. 9/1.
területe: 231 m2
megnevezése: kivett bolt

A pályázat tárgya:Délegyháza 280/1 hrsz-ú ingatlan, melyen egy kb. 63,65 m2-es felépítmény helyezkedik el, melynek földszintjén egy 48,65 m2 nagyságú üzlethelyiség található a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel, a tetőtérben egy 15 m2 hasznos (22,7 m2 bruttó) alapterületű szoba-konyha lakrész került kialakításra.
Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve:                         Délegyháza Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:                         2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Ajánlatkérő telefon száma                        tel.: 06-24/542-155,
Ajánlatkérő e-mail címe:             
A pályázat tárgyát képező területrész minimális vételára: nettó/bruttó 29 000 000 Ft, Pályázónak a vételáron felül magára kell vállalnia az ingatlan hasznosításához szükséges mindennemű költséget.

Egyéb tájékoztató adatok, kikötések: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.
A pályázat formai és tartalmi követelményei:A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek. Tartalmazniuk kell:Az ajánlattevő/pályázó nevét, címét, természetes személy esetén természetes személyazonosító adatait, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), A pályázónak a megajánlott vételárat tartalmazó vételi ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár. A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. Természetes személy pályázó esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul. Cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot, aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, Cég esetén átláthatósági nyilatkozatot, mely alapján ajánlattevő nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív adóslistán szerepel.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg Pályázó köteles 2 000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz Pályázó által fizetendő vételárba beszámít.
A pályázat benyújtása:Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban postai úton vagy személyesen kell benyújtani Délegyháza Község Önkormányzat 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. címére. A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Ajánlat Délegyháza 280/1 hrsz-ú ingatlanra”
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. (péntek) 10.00 óra Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalommal van lehetősége.Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Az elbírálás határideje:Az egyes ajánlatok elbírálására a Képviselő-testület benyújtási határidőt követő első ülésén, de legkésőbb 2022. október 28-ig kerül sor. Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.
Délegyháza Község Önkormányzata a nyertes pályázóval köt szerződést legkésőbb 2022. november 15. napjáig.

1 csatolt dokumentum Pályázati felhívás
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.