TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. május 9., hétfő 07:54

A Hungarikum Szövetség alapító tagjai a hungarikumokról szóló törvénytervezetről
A Hungarikum Szövetség (HUSZ) alapító tagjainak állásfoglalása az Előterjesztés a Kormány részére, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvénytervezetről:

1. A kiemelt magyar értékek, minőség, országmárka formáló elemek, hungarikumok előállításában bizonyított, egyöntetű hazai és nemzetközi elismertséget kivívó Hungarikum Szövetség alapítói felajánlják tudásukat, tapasztalatukat a magyar értékek, hungarikumok felmérését, nyilvántartását, védelmét, segítését, támogatását szolgáló Hungarikum törvény sikeres, az "Érték a mérték" elv szerinti alkotásához, megvalósításához.

2. Megítélésünk szerint jelen törvénytervezet nem alkalmas az értékekkel létrehívható nemzetegyesítés, a Magyar ÉrtékTár, HUngraikum rendszer széles szakmai, társadalmi, nemzeti kiteljesítésére. Az FVM, majd Vidékfejlesztési Minisztérium keretében megvalósuló, példa értékű HÍR és Kiváló Élelmiszer programok, a hagyományos különleges élelmiszerek, a földrajzi árujelzőkkel ellátott termékek EU-s regisztrációjában elért kiemelkedő eredmények elismerése mellett is állítjuk, hogy nem rendelhető az értéktár, a hungarikum irányítás, ügykezelés, rendelkezés, finanszírozás elfogulatlanul egyetlen tárcához, ágazathoz. Nem agrárikum, hungarikum törvényt kell alkotni! A megfogható, megehető, megiható értékes, minőségi termékek mellett a kiemelkedő szellemi, művészeti, sport, természeti, ipari... értékeinket is egyenrangúan kell kezelni. Hungarikumainkat, amelyek minden ágazatból születtek, születnek, az adott terület jogi, szakmai lehetőségein belül maximálisan védeni, támogatni szükséges.

3. A törvénytervezet esetleges, logikátlan részeit, terminológiáit következetessé kell alakítani. A véleményezésre felsorolt, megszólított állami, szakmai, egyéb szervezetek aránytalanságát, esetlegességét szisztematikussá kell tenni úgy, hogy minden ágazatot, szakterületet, meghatározó szakmai ernyőszervezetet és természetesen a hungarikum
alkotókat is be kell vonni a törvényalkotásba, véleményezésbe.

4. Nem degradálható a hungarikum minősítés a hungarikum védjegy pályázat szintjére. A világra szóló minőségű, kiemelt magyar alkotások, termékek előállítóit támogatni, segíteni kell, nem védjegyhasználati díjat szedni tőlük. A születő hungarikum kerettörvényben, majd a költségvetésben - természetesen figyelembe véve az államháztartás mindenkori lehetőségeit, a létező rendszerek leghatékonyabb kihasználását - külön költségvetési soron rögzíteni, elkülöníteni kell - a Magyar ÉrtékTár, Hungarikum Piramis felállítására, éves működésére és a támogatásokra fordítható keretösszegeket.
Konkrét költségjavaslatok, tervek alapján Hungarikum Alap létrehozása szükséges, a GDP adott százalékában meghatározva. Az értékekre fordított támogatás a legjobb befektetés, amely leghatékonyabban valósítja meg a várva várt gazdasági, foglalkoztatási, érzelmi, identitás, elégedettségi multiplikáló hatást.

5. A törvénytervezet, a fogalmak, a társadalmat mozgósító Magyar ÉrtékTár, Hungarikum Piramis egyértelmű, többszintű, felfutó rendszerű kidolgozása szükséges, amely integrálja, harmonizálja a már létező ágazati, tematikus szakmai értéktárakat, megtartva azok önállóságát, szakmai függetlenségét, és hatékonyan, értékei mentén mozgósítja a társadalmat. Fontosnak tartjuk, hogy az értéktár, a Hungarikum Piramis szolgálja minden jelentős értékünk regisztrálását, jelentőségének megfelelő védelmét, támogatását.

6. A hungarikum definíciót pontosítani kell, és egyben a Magyar ÉrtékTár felállításához, a hungarikumok besorolásához osztályozási rendszert kell alkotni, amely az értéktár vázát adja.

7. A Hungarikum Piramis minden szintjén - az ország közigazgatási határain belül, az önkormányzati törvény módosításával - kötelező feladattá kell tenni a szisztematikus értékfelmérést értékgazdálkodást, segítést, támogatást. A Hungarikum Piramis alsó és középső szintjét, alapját biztosító önkormányzatoknak is forrásokat kell adni az "értékőri" feladatok gyors, színvonalas ellátásához. (A VM hungarikum törvénytervezete a megyék számára is csak fakultatív feladatként határozná meg az értékfelmérést, szemben a  77/2008-as OGY határozatban foglaltakkal, amely a megyék számára kötelezővé teszi az értéktárak kialakítását, adott időszakonként a beszámolást.) A határainkon túli és a szerte a világban élő szórványmagyarság értékfelmérésire lehetőséget, segítséget, támogatást kell nyújtani.

A részletező szakmai véleményünk ismertetését nem csatoljuk, mert a törvénytervezet alapvető strukturális, koncepcionális átdolgozását tartjuk szükségesnek.

A Hungarikum Szövetség alapítói állásfoglalásában megfogalmazottak alapján kérjük a Kormányt, a hungarikum törvénytervezet alkotóit, megfogalmazóit, hogy a közreadott törvénytervezet fenti szempontok szerinti alapvető átdolgozásával tegyék lehetővé a széles társadalmi, szakmai várakozásoknak megfelelően a felemelkedést, a reális önbecsülést, a magyarság értékeinek hazai és nemzetközi elfogadottságát, ismertségét hatékonyan segítő Magyar ÉrtékTár, Hungarikum rendszer kiteljesítését.

Magyarország, a nemzet erősítését értékrenddel, értékekkel szolgáló, az egyetemes emberi kultúrát gazdagító törvény alkotásában, megvalósításában maximális segítséget, támogatást nyújt a Hungarikum Szövetség, és a HUSZ-t életre hívó minden kiemelt minőséget, értéket alkotó, hogy "örökségünk a jelen élményével lehessen jövőnk alapja".
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.