BUDAPEST FŐVÁROS XXII. kerület - Budafok-Tétény Önkormányzata
2011. május 26., csütörtök 17:59

Könyvbemutató és műhelykonferencia az önkormányzás esélyeiről május 27-én
A hétköznapok demokráciájának és a szolgáltató szellemű közigazgatás kibontakozása számos feltétel mellett, egyre inkább kulturális kérdéssé válik. A helyi közösségi élet a nemzeti összefogás legalapvetőbb színterévé, a valóságos és hatékony önkormányzás és közszolgáltatás-szervezés társadalmi műhelyévé válhat a jövőben. A rendszerváltást követő harmadik évtized elején a helyi önkormányzatiságban rejlő tartalékok mind teljesebb kihasználása egyszerre lehetőség és feladat.
 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata korábbi, több évtizedes, közigazgatás-szervezési hagyományaira és tapasztalataira építve az elmúlt 2 évben átfogó önkormányzati szervezet- és működés-fejlesztési programot hajtott végre. Hosszú távú közmenedzsment fejlesztési stratégiát fogadott el, amely több irányban is túllép a helyi közigazgatás és közszolgáltatás hagyományos, igazgatási szemléletű felfogásán. A Képviselő-testület önkormányzati értékrend deklarációban kötelezte el magát az ún. közösségi önkormányzás, a közigazgatási közönségszolgálat, az értékteremtő és teljesítményorientált, korszerű technológiákkal támogatott közpolitikai, szakigazgatási és közszolgáltatói működés mellett.
 
Az elfogadott önkormányzati menedzsment fejlesztési stratégiát empirikus vizsgálatok sora alapozta meg. Elemző és javaslatokat megfogalmazó, megvalósítási feltételeket meghatározó és részleteiben is kidolgozó szakmai tanulmányok sora (összesen 54 db) készült el. A megvalósítást szolgáló intézkedések és szabályozások születtek már menet közben is, bizonyították az újítások életképességét. Minderről, elméleti és módszertani háttérrel, hazai és nemzetközi összevetésekkel kiegészítve szól a 2011. május 27-én bemutatásra kerülő több, mint 500 oldalas hagyományos szakkönyv, s annak a szinte a teljes dokumentációs háttéranyagot összefoglaló CD-melléklete.
 
A helyi önkormányzati menedzsment-fejlesztés, közigazgatás- és közszolgáltatás-szervezés legkülönbözőbb ismert és még kevésbé alkalmazott, új irányait szerves egységben kezelte a program és mutatja be a kiadvány. Magyarországon kifejezett újdonságként jelenik meg az önkormányzati rendszerben néhány téma, amelyeknek a gyakorlati megvalósítás igényei szerinti kidolgozása különös érdeklődésre tarthat számot minden érdekelt – a nagyközönség, politikusok és szakemberek – számára egyaránt. Ilyen javasolt fejlesztési irányok:
 
helyi közmenedzsment – az önkormányzati szervezet és működés értelmezésének kiterjesztése valamennyi abban érdekelt tényleges és lehetséges közreműködői körre,
 
stratégiai közpolitika – a helyi közpolitika lényegi tartalma a professzionális helyi stratégiai menedzsment, amely a helyi fejlődés motorja,
 
közösségi önkormányzás – a helyi társadalom – egyéni és kisközösségi, szomszédsági szintű – bevonása az önkormányzat működésébe, a közszolgáltatások szervezésébe,
 
 
menedzsment kontrolling – az ellenőrzés átfogó rendszerré szervezése az irányítási ciklus teljes körére kiterjedően, különös tekintettel a teljesítmény-kontrollra,
 
közigazgatási közönségszolgálat – az ügyfélkiszolgálás rendszerének tartalmi kiterjesztése az állam- és közigazgatás, közszolgáltatások ügyfélkapcsolataira,
 
közösségi média – a lakossági tájékoztatás közösségi informatikai alapokra helyezése, s beillesztése az önkormányzati hálózati informatika rendszerébe,
 
digitális szolidaritás – a hátrányos helyzetű emberek és csoportok felzárkózásának segítése közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
 
A könyvbemutató keretéül szolgáló műhelykonferencia lehetőséget teremt mindezen, s további kapcsolódó fejlesztési irányok megvalósítási esélyeinek mérlegelésére. A szervezők reményei szerint az esemény kedvcsinálója lehet más újító önkormányzatok hasonló rendezvényei, a szakmai, kutatói és politikusi műhelyek találkozói számára ebben a társadalmat „testközelben” érintő témakörben.
 


1 csatolt kép 1
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.