BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. július 4., hétfő 15:55

Pályázati felhívás ifjúsági garzonházban való elhelyezésre
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő „Felkelő Nap Háza” Ifjúsági Garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. I. 7. szám alatti lakóegységében történő elhelyezésre Az ifjúsági garzonházban történő elhelyezés célja a későbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megteremtésének biztosítása, a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.
A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében (földszint + négy emelet + tetőtér) a garzonlakások átlagos alapterülete 40 m2. A lakások a következő helyiségekből állnak: nappali, hálószoba, fürdőszoba, konyha, kamra, WC.

Pályázati feltételek:
 Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 35 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik: 
-   rendelkeznek az előtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú lakás későbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, kereső tevékenységgel;
-    vállalják a legalább havi 10.000 Ft/fő (azaz házaspáronként 20.000 Ft/hó) megtakarítási összegű, minimum 4 év futamidejű lakás-előtakarékossági szerződés megkötését, és annak a szerződésben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;
-    vállalják a bérleti szerződés megkötése előtt a 70.000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;
-     a szülőktől, vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.
 A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a házaspárok, akik:
 -    legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek  és ténylegesen a bejelentett  lakásban laknak,
-    felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
-    készpénzzel, lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkeznek.
 Nem jogosultak Ifjúsági Garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:
-     a pályázat benyújtását megelőzően 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának időpontjában lakóházzal, lakással rendelkeztek, illetve saját tulajdonukban lévő lakásban, vagy főbérlőként önkormányzati tulajdonú bérlakásban laknak.
  Egyéb fontos tudnivalók:

-     a bérleti szerződés határozott időre – 1 évre szólhat -, amely a bérleti szerződésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghosszabbítható úgy, hogy a bérlő (házaspár/élettárs) a beköltözéstől számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban.
-     lakóegységre kötött bérleti szerződés 51 hónap után semmilyen indokkal nem hosszabbítható meg;
-     az Fövenyes utcai Ifjúsági Garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén havi 5.342,- Ft lakásbérleti díjat fizet, mely összeg évente - a szerződések megújításakor - felülvizsgálatra kerül;
-     az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági Garzonház lakóegységébe a bérlő (házaspár/élettárs) a szerződés megkötése után született gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be;
-     a bérleti jogviszony feltétele a kereső tevékenység, 90 napnál hosszabb időre történő megszűnése esetén a bérlőnek a lakóegységet a kereső tevékenység megszűnésétől számított 6 hónapon belül el kell hagyni.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. 12:00
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
 A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 11-es irodában
 A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhető.
 A formanyomtatvány a  honlapról is letölthető.
 A pályázat elbírálásának várható időpontja: A pályázatok beérkezését követő soros bizottsági ülés.
 A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük.
 Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető (telefonszám: 452-252/4022-es mellék).

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.