BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. július 5., kedd 07:41

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2011 - pályázati felhívás
A Fővárosi Közgyűlés nyílt pályázatot hirdet a budapesti zöldfelületek létrehozásával, gondozásával, az avar és kerti zöld hulladék komposztálásával, a védett természeti értékek helyreállításával, védelmével kapcsolatos programok támogatására. A pályázat 95 millió forint összértékű, részt vehetnek rajta civil szervezetek, budapesti köz- és felsőoktatási intézmények, társasházak. A pályázati kiírás és az adatlap a Budapest Portálról is letölthető. Beküldési határidő: 2011. szeptember 12. A pályázatokat 2011. november 30-ig bírálják el, a pályázókat december 15-ig értesítik.
 
RÉSZLETEK
Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról (továbbiakban: Alap) szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek (továbbiakban Knyt.) és végrehajtási rendeletének (67/2008.( III.29.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően Budapest Főváros Közgyűlése nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.
 
Budapest általános környezetvédelmi problémáinak megoldásán belül:
- a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
- az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása.
- helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatása.
 
A pályázat témaköreire összesen 95.012 ezer forint áll rendelkezésre.
 
A pályázat részletes kiírását és az űrlapokat a www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).
 
A pályázatot postán az alábbi címre kell eljuttatni:
 
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
„Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2011.”
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 
A pályázatokat 2011. szeptember 12-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (a beadási határidőt a feladási postabélyegző dátuma igazolja). A borítékra kérjük ráírni:
 
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2011.
 
A kiíró a pályázatokat 2011. november 30-ig bírálja el, a pályázók értesítéséről
2011. december 15-ig gondoskodik.
 
Főpolgármester nevében kiadmányozza:
 
Dr. György István
főpolgármester-helyettes
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.