Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2011. december 15., csütörtök 17:58

A TÖOSZ elnökség állásfoglalása a járásokról
A kormány elhatározta, hogy a település és a megye szintje között alsószintű államigazgatási egységként létrehozza a járást. A járás, mint alsó középszint kialakítását a Magyary Program alapozta meg és illesztette a járást az államigazgatási rendszerbe. A járások kialakításáról 1299/2011. (IX. 1.) számú határozatában döntött a kormány.
A Magyary Programban és a kormányhatározatban megfogalmazott határidők a szakmai koncepció megvitatására, az önkormányzati és államigazgatás járási szintű illesztésére, továbbá az érintett társadalmi szervezetekkel történő széles körű szakmai egyeztetésre vonatkozóan úgy jártak el, hogy néhány konferencián és politikusi megnyilatkozáson kívül sem a szélesebb közvélemény, sem pedig az önkormányzati szféra nem kapott átfogó tájékoztatást.

Időközben megkezdődött az új önkormányzati törvény előkészítése, majd a törvényjavaslat vitája. Tekintettel arra, hogy az új önkormányzati rendszernek valamilyen módon illeszkednie kell az új járási rendszerhez, a polgármesterek, jegyzők, önkormányzati vezetők egyre inkább várják egyrészt, hogy településük melyik járásba nyert besorolást, másrészt milyen funkciót töltenek be a járási rendszerben, továbbá hogyan alakul a jelenlegi polgármesteri hivatalban államigazgatási feladatot ellátó munkatársak sorsa a járások létrejöttével.
A kormányhatározat a járások kialakításának időpontját 2013. január 1-ben határozta meg, viszont időközben több olyan nyilatkozat is napvilágot látott, amely már 2012. július 1-ét jelölte meg a járási hivatalok létrehozatalának időpontjaként.
Így továbbra is nagy a bizonytalanság a járások körül, ezért kezdeményezte a TÖOSZ elnöksége, hogy a megyei kormánymegbízottak adjanak tájékoztatást a szövetség megyei tagozatvezetőinek a járások kialakításának aktuális helyzetéről. A kormánymegbízottak egy része válaszolt a felkérésre és jelezték, hogy még nincs olyan helyzet, amely lehetővé tenné a konkrét egyeztetést.

 A járási beosztás mellett fontos kérdés továbbá, hogy valamennyi jelenleg a polgármesteri hivatalokban ellátott államigazgatási feladat elkerül-e a járási hivatali rendszerbe, valamint hogyan alakul majd a járási hivatalok kirendeltségi hálózata, ugyanis a hivatkozott kormányhatározat szerint a meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani.

Mindenki abban érdekelt, hogy az új közigazgatási és önkormányzati rendszer kialakulása a lehető leggördülékenyebb legyen, ezért mielőbb szükséges az egyeztetési folyamat megkezdése.


TÖOSZ kezdeményezések


-         Mielőbb kerüljenek nyilvánosságra a járási rendszer kialakítását megalapozó kutatási eredmények.
-         A kormányzat tegye közzé a tervezett járások területi beosztását és adjanak lehetőséget az egyes települések számára az esetleges változtatási igények bejelentésére. A végleges beosztás meghatározását megelőzően a települések testületi határozatokkal erősítsék meg a járásban elfoglalt helyüket.
-         Kezdődjön szakmai vita a járási hivatali rendszer kialakításáról, a nem járásszékhely városok és jelenleg hivatallal rendelkező települések szerepéről.
-         A kormányzat mutassa be, hogy az összes államigazgatási ügy járási hivatali ellátása miképpen történik, különösen a személyes jelenlétet igénylő ügyek (anyakönyv, hagyaték) tekintetében.
-         Egyértelmű garanciákra van szükség arra vonatkozóan, hogy az államigazgatási feladatok ellátási rendszerének átalakítása nem jelent többlet terhet (sem időben, sem költségben) a lakosság számára.
-         Kormányzati támogatási segítségre van szükség mindazon önkormányzati köztisztviselők számára, akik a feladatátadás következtében elveszítik munkájukat. Nem szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy nagyon sok településen az egyedüli foglalkoztató az önkormányzat.
-         A járási rendszer bevezetésének lebegtetését meg kell szüntetni, egyértelművé kell tenni, hogy a járási hivatalok létrehozására legkorábban 2013. január 1-én kerüljön sor.


Az állásfoglalást a TÖOSZ elnöksége 2011. december 13-ai ülésén fogadta el.


Budapest, 2011. december 15.


Schmidt Jenő s. k.
elnök
mobil: 06-30-5206895
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.