BUDAPEST FŐVÁROS XXI. Kerület - Csepel Önkormányzata
2009. október 4., vasárnap 10:10

Világnyílás az európai barnamezőkön - Csepeli meghívásra hét európai uniós ország szakértői jönnek Budapestre
Három millió eurós támogatás a leromlott ipari területek,
a rozsdaövezetek, az úgynevezett barnamezők újjáélesztéséhez

Milyen világ nyílik a barnamezőn? A nagyvilág, az Európai Unió nyílik, pontosabban nyílhat meg a barnamezős vagy rozsdaövezetként ismert területek egy része előtt kedden. Ha sikerül a nyitás, akkor Magyarországon és az uniós tagállamokban más városok, települések is követhetik a hét kezdeményezőt.

Az Európai Unió hét országa tíz városának szakértői találkoznak október 6-án, kedden Budapesten, hogy kezdeményezéseikkel, javaslataikkal felgyorsítsák a barnamezős, vagyis a nagy részt használaton kívüli, leromlott állapotú ipari területek életre keltését, hasznosítását, és megvitassák tudományos, szakmai elképzeléseiket. A nemzetközi konferenciát Hagyományos iparterületek revitalizációja Dél-Kelet-Európában címmel Csepel önkormányzata szervezi.

A projekt neve: Retina (Revitalistion of Traditional Industrial Areas in South-East Europe; vagyis hagyományos ipari területek újjáélesztése Dél-Kelet Európában) A tagországok egyik célja a használaton kívüli, vagy alul hasznosított, leromlott állapotban lévő, többnyire jelentős környezetszennyezéssel terhelt egykori ipari, gazdasági területek revitalizációja. A Retina elnevezésű projekt olyan módszereket fejleszt ki, amelyek összhangba hozzák a barnamezők jövőjéről alkotott építészeti és tervezői elképzeléseket a civil társadalom speciális igényeivel, szükségleteivel.

A projekt célja továbbá az is, hogy a barnamezős területeken a gazdasági folyamatok új erőre kapjanak, új munkahelyek jöjjenek létre. Az uniós projekt résztvevői tanulmányok készítésével, tapasztalatok cseréjével, konkrét programok kivitelezésével fognak új lendületet adni a gazdaságos, hasznos eljárások megtervezéséhez, az új gondolatok kivitelezéséhez. Minden egyes lépésüknél számítanak azokra a szervezetekre, cégekre és személyekre, amelyeknek, illetve akiknek érdekük fűződik a barnamezők, a rozsdaövezetek felszámolásához. Találkozási pontokat alakítanak ki a tulajdonosok és a befektetők között a pénzügyi-anyagi források hasznosításáért.

Magyarországgal együtt a Retina projekt résztvevője Bulgária, Görögország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Szlovénia egy vagy kettő olyan városa, amelyik a barnamezők felszámolásában érdekelt.
A három millió euróval megalapozott projekt vezetésére, a feladatok koordinálására a projekt kezdeményezője, Csepel önkormányzat kapott megbízást az Európai Uniótól.

További információ:
Polgár György
Csepeli Önkormányzat
kommunikációs főtanácsadó
427-61-52
06-30-320-72-09
e-mail:
           
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.