MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. október 6., kedd 11:09

Makó Város Önkormányzatának Ipari Parki telekértékesítési és munkahely-teremtési programja – 2009.
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. decemberében fogadta el az Ipari park telekértékesítési koncepcióját, melyet a Támogatásokat Vizsgáló Irodával (TVI) történő egyeztetést követően 2008. márciusában véglegesített. A program alapján a makói Ipari Parkban történő új munkahely teremtését az önkormányzat jelentős (500 eFt/munkahely) kedvezménnyel támogatja, elsősorban a telekárba történő beszámítással, de az azt meghaladó mértékben tényleges támogatás formájában is.

 A 2008. év második felében kibontakozó gazdasági recesszió, válság hatására a világ- és így a magyar gazdaság is csökkenő pályára állt, így nem vonva kétségbe az új munkahelyek teremtésének abszolút primátusát felmerül a meglevő munkahelyek megtartása támogatásának szükségessége is. Tekintettel erre a képviselő-testület a 270/2009. (VI.24.) MÖKT határozatával módosította a koncepciót.

A meglévő programhoz hasonlóan a koncepció itt is az Ipari Parkba beköltöző vállalkozásokra fókuszál: azon vállalkozások, akik termelési kapacitásukat az ipari parkba telepítik át, a makói vagy Makó-környéki munkavállalók száma alapján 400 e Ft/munkahely mértékű támogatásra válnak jogosulttá. Az igénylés, finanszírozás feltételei megegyeznek a program korábbi rendelkezéseivel, azzal, hogy többletvállalásként a munkahely-megtartási támogatásban részesülő vállalkozásnak vállalnia kell azt is, hogy esetlegesen lakóterületen lévő telephelyét kizárólag a lakóterülettel összeegyeztethető funkciók gyakorlására használja, értékesíti az áttelepülést követően. A telekértékesítési koncepció elérhető a www.mako.hu weboldalon a Pályázatok menüpontban. További információ: Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodájában (Muntean Júlia; tel.: 62/511-800/180).
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.