DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. október 8., csütörtök 14:46

Hirdetmény
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 402/2009.(IX. 24.) számú Kt. határozata alapján versenytárgyalás útján tartós haszonbérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi termőföld területeket:

 
Dévaványa közigazgatási terület:  
Dévaványa külterület

 
Villanykarós dűlő: szántó, 01607/1 hrsz., 82.000 m2, 98,80 Ak. Érték

 
Villanykarós dűlő: szántó, 01607/1 hrsz., 80.000 m2, 96,32 Ak. Érték

 
Villanykarós dűlő: szántó, 01607/1 hrsz., 40.000 m2, 47,68 Ak. Érték

 
Villanykarós dűlő: szántó, 01607/1 hrsz., 75.000 m2, 90,30 Ak. Érték

 
Barcé dűlő: szántó, 01645/4 hrsz., , 4,75 Ak. Érték

 
Barcé dűlő: szántó, 01645/35 hrsz., 4.064 m2, 4,23 Ak. Érétk

 
Gabonás: szántó, gyep, 01538/14 hrsz., 77.671 m2, 103,56 Ak. Érétk

 
Gabonás: szántó, 01538/10 hrsz., 8.173 m2, 26,07 Ak. Érétk

 
Gabonás: szántó, 01437/1 hrsz., 6.1989 m2, 83,63 Ak. Érétk

 
Szeméttelep mögötti terület: gyep, 01276 hrsz., 50.000 m2, 23,75 Ak. Érétk

 
Őrhalom: szántó, 0903/14 hrsz., 9.878 m2, 23,34 Ak. Érétk

 
Őrhalom: szántó, 0903/8 hrsz., 9.324 m2, 20,00 Ak. Érétk

 
Őrhalom: szántó, 0942/3 hrsz., 593.598 m2, 570,33 Ak. Érétk

 
Őrhalom: szántó, 0947 hrsz., 139.540 m2, 140,69 Ak. Érétk

 
Őrhalom: szántó, 0947 hrsz., 490.000 m2, 494,03 Ak. Érétk

 
Dombri: szántó, 0785/1 hrsz.,  11.068 m2, 19,26 Ak. Érétk

 
Dombri: szántó, 0775/23 hrsz., 16.560 m2, 39,26 Ak. Érétk

 
Dombri: szántó, 0770/7 hrsz., 447.690 m2, 634,59 Ak. Érétk

 
Kántor tanyai gyep melletti terület: szántó, 01281/1 hrsz., 17.717 m2, 18,43 Ak. Érétk

 
Kántor tanyai gyep melletti terület: szántó, 01287/20 hrsz., 5.110 m2, 5,67 Ak. érétk

 
Ecsegfalva közigazgatási terület

 
Ecsegi terület: szántó, 0591/8 hrsz., 51.953 m2, 104,01 Ak. érétk

 

 
A versenytárgyalás induló licit ára:
- szántó: 30 kg búza/ Ak. + ÁFA
- gyep: 9.000,-Ft/ ha + ÁFA

 
A bérleti idő tartama: szerződéskötéstől számított 5 év. (2009. 10. 01 - 2014. 09. 30-ig)
A versenytárgyalás helye: A Polgármesteri Hivatal 18 számú tanácskozó terme.
A versenytárgyalás ideje: 2009. 10. 08. (csütörtök) 9 óra.

 
A versenytárgyalásra jelentkezni lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazást közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
Érvényes haszonbérleti ajánlatot csak az a jelentkező tehet, akinek az önkormányzattal szemben nem áll fenn rendezetlen tartozása.

 
Polgármesteri Hivatal
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.