SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. július 7., vasárnap 20:33

Megújul a tápéi szivattyútelep
A Dél-Alföldi Operatív program keretében mintegy 700 millió forintos támogatásból megújul a Tápéi belvízöblözet és a Tápéi szivattyútelep. A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék- és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatoknak csökkentése.                
A Tápéi szivattyútelep eredeti összkapacitása nem elegendő, az érintett terület fejlődésének gátat szab, mivel a további területbeépítés következtében a megnövekedő belvízmennyiséget nem tudta átemelni. A meglévő szivattyúház nem alakítható át az új szivattyúk befogadására, és a töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. 
A jelenleg is folyó rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék- és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatoknak csökkentése. 
A projekt által érintett településrészek: Baktói városrész, Új-Petőfi telepi városrész, Nagy-Szilléri-dombi városrész, Petőfi telepi városrész, Tápéi városrész. 

A beruházás részeként megépül az új szivattyútelep, elkészül a töltéskeresztező csővezeték, valamint közlekedő út épül.
A munkák több mint a fele elkészült. A szivattyúakna, valamint bevezető gereb- és rávezető műtárgy helyszíni beton és vasbetonszerkezetei mintegy 80%-ban elkészültek. A 4 db száraz beépítésű, fekvő elrendezésű szivattyú és gépészeti szerelvények beszerzése megtörtént.
Az új nyomócső két külön ág kiépítésével keresztezi az I. rendű árvízvédelmi töltést. Az új nyomócsövek legyártását, korrózió védelmét, helyszínre történő szállítását a kivitelező elvégezte. A töltéskoronában elkészültek a tolózáraknák, a meglévő figyelő- és ellenőrző aknák 1,5 m-rel való magasítása is megtörtént. 
Az új szivattyúk vezérléséhez, automatikájához, valamint energiaellátásához, új transzformátor állomások és fogyasztók szerinti mérőhelyek kiépítése történik, melynek jelenleg az előkészítő munkálatai folynak.

2 csatolt kép 21
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.