Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2013. július 25., csütörtök 07:16

A TÖOSZ vezetői Domokos László ÁSZ elnökkel találkoztak
2013. július 19-én az Állami Számvevőszék és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szakmai konzultációt tartott, amelynek keretében szó volt az ÁSZ önkormányzati ellenőrzéseiről, az eddigi tapasztalatokról, valamint a monitoring rendszerének kialakításáról. A megbeszélésen az Állami Számvevőszék részéről Domokos László elnök, a TÖOSZ részéről Schmidt Jenő elnök, Tab polgármestere, Dr. Dietz Ferenc társelnök, Szentendre polgármestere, valamint Dr. Zongor Gábor főtitkár vett részt.

Domokos László fontosnak tartja, hogy rendszeresen tájékoztassa az önkormányzati szövetségeket az ÁSZ szakmai elképzeléseiről és lehetőséget ad arra, hogy a szövetség is megfogalmazza, mely területeken látja a további együttműködés lehetőségeit.

A találkozó során az ÁSZ elnöke tájékoztatást adott az ÁSZ monitoring rendszerének kialakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a Számvevőszék folyamatosan figyelemmel kövesse az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységét a MÁK által feldolgozott negyedéves/féléves és éves önkormányzati adatok felhasználásával.

Az ÁSZ elnöke megerősítette, hogy emellett a kockázatkezelésen alapuló kiválasztással folytatódik az önkormányzatok pénzügyi vagyon és belső kontroll ellenőrzése, így ezek alapján az ÁSZ tudná az önkormányzati rendszert auditálni.

A TÖOSZ képviselői egyetértettek ezekkel az elképzelésekkel és támogatásáról biztosította az ÁSZ elnökét, továbbá külön üdvözölte, hogy nyilvánosak az ÁSZ jelentései.

A továbbiakban Domokos László tájékoztatást adott az ÁSZ ellenőrzéseiről. A nyári hónapok tekintetében kiemelte, hogy várhatóan augusztus elején kerül nyilvánosságra a Regionális és kistérségi fejlesztési tanácsok forráselosztási tevékenységének ellenőrzéséről készült jelentés, illetve folyamatban van a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenőrzése. Elmondta, tovább folytatódik az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátásának az ellenőrzése, továbbá biztosította a TÖOSZ vezetőit, hogy a jelentések megállapításairól, javaslatairól és az ajánlásokról minden esetben tájékoztatást kapnak az önkormányzati szövetségek.

Az ÁSZ elnöke végül felhívta a figyelmet egy előadássorozatra, amely a kormányhivatalok bevonásával kerül megrendezésre a jegyzők és pénzügyi vezetők számára. Az előadások során a Számvevőszék bemutatja az ellenőrzések során tapasztalt jó gyakorlatait, valamint a javítandó területeket a 19 megyében és a fővárosban is.

A TÖOSZ képviselői hiánypótlónak nevezték a kezdeményezést, egyben felkérték az ÁSZ elnökét egy interjúra a szövetség folyóirata, az ÖNkormányzat III. negyedévi számára, valamint meghívták a TÖOSZ elnökség szeptember 10-ei ülésére, hogy tartson tájékoztatást a transzparencia-integritás témakörében.

A TÖOSZ kérte az ÁSZ szakmai támogatását és közreműködését a Polgármester Akadémia képzési anyagának aktualizálására, a képzésben való részvételre az önkormányzatok pénzügyi, gazdálkodási kultúrájának javítása érdekében.

Az ÁSZ elnöke és a TÖOSZ vezetői egyetértettek a polgármesterek, a jegyzők pénzügyi feladatának és felelősségének egyértelmű elhatárolásával, valamint a vezetést támogató check lista közös kidolgozásával.

A TÖOSZ vezetői támogatják az ÁSZ egyes témákban elindítandó kétütemű ellenőrzési koncepcióját. Az integritáshoz hasonlóan önértékelési teszt kimunkálását javasolták, amely kiértékelése után indulna meg a helyszíni ellenőrzés. Így egy egységes önkontroll rendszer alakulna ki, amelyben az ÁSZ tanácsadói szerepe is érvényesülne.

Az ÁSZ elnöke és a TÖOSZ vezetői egyetértettek, hogy az önkormányzati adósság enyhítés jelentősen javította az önkormányzati szféra pénzügyi stabilitását, ugyanakkor az újabb eladósodás megelőzése érdekében szükségesnek tartják az érintett önkormányzatok számára reorganizációs terv készítésének előírását és a folyamatok megfelelő monitoringját.

A tárgyaló felek üdvözölték a kormány döntését az eredményszemléletű (kettős könyvvitelű) számvitelre való áttérésről, azonban a TÖOSZ vezetői igényelték az ezzel kapcsolatos további intézkedésekről való információt, a megfelelő felkészülés érdekében.

A TÖOSZ képviselői kiemelték, támogatják az ÁSZ törekvéseit, a szakmai előadásokat, a jó gyakorlatok gyűjtését és népszerűsítését, hiszen érdekeltek az önkormányzatok gazdálkodásának sikerességében és eredményességében.


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.