ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. október 14., hétfő 18:57

Érpataki Modell: A köztisztviselő kiválasztásának részletes szempontrendszere
Kérdések
az érpataki ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyző) állásra pályázó jelöltekhez
 
 Tisztelt Pályázó!
  
     Köszönettel vettük pályázatát a meghirdetett ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyző) állásra. Bizonyára Ön is értesült az Érpatakon folyó modell értékű munkánkról, melynek a továbbfejlesztése céljából kellően igényes, magas szintű munkavégzésre alkalmas, dolgozni akaró, nagy munkabírású és erős hivatástudattal rendelkező, a nemzet szolgálatába szegődött személyt szeretnénk találni, ezért szeretnék Önnek feltenni néhány kérdést a szakmai elképzelései, hivatástudatának milyensége és mélysége, felkészültsége, személyisége, beállítottságának, érdeklődésének, az előttünk álló közös feladatoknak (a nemzetünket és a lakosságot szolgáló) hatékony megoldására való rátermettségének és alkalmasságának megismerése céljából.
     A feltett kérdésekre való válaszadás elősegítené a gyümölcsöző és hosszú távú közös munka megalapozását szolgáló helyes és adekvát döntésünk meghozatalát. Természetesen a válaszadás nem kötelező, fakultatív jellegű, teljesen Öntől függt, hogy melyikre és milyen mértékben kíván válaszolni (nem felejtve azt, hogy a válaszok hiánya is a válaszadás egyik formája). A válaszok jellege, formája (írásos vagy szóbeli), a válaszok mértéke, mélysége is teljesen az Ön véleményére van bízva. Az írásos forma azért előnyösebb, mert az esetleges kiválasztása után a munkavégzése során közösen szembesülhetünk a válaszai őszinteségéről és a közös irányvonaltól való esetleges eltérésekről.
     Ezen válaszok számomra elsősorban tájékozódási jellegűek, de egyáltalán nem elhanyagolhatóak, az alkalmas jelölt kiválasztása elsősorban a kiírásban megjelölt határidőig benyújtott pályázata és a személyes meghallgatáson való szereplése alapján fog eldőlni.
 
 
Tisztelettel: Dr. th. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere
 
 
A válaszok megadása előtt és a személyes meghallgatásra való felkészülés  céljából munkánkról tájékozódhat
az alábbi honlapon: , , ,
és az alábbi blogon:
 
 
Amennyiben megtisztel a kérdésre adott válaszával, akkor azt nagyon nagy örömmel fogadom és előre is hálásan köszönöm.
 
I. 1. Miért akarok köztisztviselő lenni?
2. Miért akarok ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) lenni?
3. Miért Érpatakon akarok ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) lenni? 
4. Milyen az ideális köztisztviselő? 
5. Mit jelent számomra a köztisztviselői hivatás? Röviden foglalja össze a köztisztviselői ars poétikáját!
6. Melyek Ön szerint az ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) legfontosabb tulajdonságai? 
7. Hogyan kell viszonyulni egy ügyfélszolgálati csoportvezetőnek (kvázi-aljegyzőnek) a polgármesterhez, az önkormányzati képviselőkhöz, a hivatali dolgozókhoz, az intézményvezetőkhöz, a lakossághoz, a civil szervezetekhez, a pártokhoz, az egyházakhoz és a cigány kisebbséghez?
8. Milyen konkrét elvárásai vannak az önkormányzati hivatal köztisztviselői felé? 
9. Mi a jegyzői-köztisztviselői és a polgármesteri munka közötti karakterisztikumbeli lényeges különbség, mik az egymáshoz való viszony legfontosabb jellemzői?

II.
10. Mik az önkormányzatok kötelező feladatai?
11. Milyen kötelező helyi rendeletekkel kell rendelkezni egy településnek?
12. Milyen helyi rendeletalkotási ötleteim vannak?
13. Mikor kell a rendeleteket módosítani?
14. Milyen településfejlesztési ötleteim vannak?
15. Mikor működik jól egy önkormányzati közös (polgármesteri) hivatal?
16. Milyen legyen a polgármesterrel és az ügyintézőkkel a munkamegosztás?
17. Milyen szabályzatokkal kell rendelkezni a polgármesteri hivatalnak?
18. Mik azok a feladatok, melyek nem tartoznak a polgármesterre?
19. Milyen a jó polgármester?
20. Milyen a jó köztisztviselő (jegyző) legfontosabb tulajdonsága?
21. Ki, milyen feltételek mellett, és meddig helyettesítheti a jegyzőt?
22. Melyek azok a jegyzői feladatok melyek nem ruházhatók át egyik ügyintézőre sem?
23. Milyen esetekben nem kell indoklás a munkaviszony megszüntetésekor?
24. Intézményalapítás és intézmény megszüntetés során sorrendben mik a konkrét teendők?
25. Milyen a jó főnök és milyen a jó beosztott?
26. A hivatali munka során meddig tart a barátság, hol a határ?
27. Melyik ügyintéző a legfontosabb segítségem?
28. Mi a véleménye a közmunkaprogramról? Meddig és kinek kell elkészíteni a közfoglalkoztatási tervet és hova kell benyújtani? Mikor kell a gyereket átmeneti nevelésbe venni? Mikor kell a szülő ellen kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést tenni?
29. Mik a gyermekvédelem terén a legfontosabb teendők? Mik a gyermekvédelmi szolgálat kötelességei? Mikor kell környezettanulmányt készíteni?
30. Kik a jelzőrendszer tagjai és milyen gyakran kell tanácskozniuk?

...
A teljes kérdéssort a mellékelt pdf dokumentum tartalmazza.
   
Tisztelt Pályázó!
 
 
     Ezen kérdéssor kitöltésére az elektronikus kézbesítést követően 8 napot várunk, utána megkezdjük a személyes meghallgatást, aki hamarabb visszaküldi a válaszokat azokkal telefonos egyeztetést követően korábban is sort kerítünk a személyes meghallgatásra. Tájékozódás céljából ajánljuk figyelmébe a soron következő nyílt napunkat, melyre 2013-10-15-én 10 órai kezdettel fog sor kerülni Érpatakon.
 
 
     Érpatak, 2013-10-12. 
 
     Jó munkát kívánok. Várom válaszát. 
 
Tisztelettel: 
 
Dr. th. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere

1 csatolt dokumentum Kérdéssor
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.