DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. február 10., szerda 10:02

Pályázati felhívás
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 
Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan ellenérték fejében történő mezőgazdasági célú hasznosítása.

 
Pályázat tárgya:
a Dévaványa, külterület 01291/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadása (Kántor tanya).

 
Ajánlat benyújtásának     határideje:      2010. február 22. 900 óra
                                                  helye:      Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 13. számú irodája
                                                 módja:      személyesen vagy postai úton

 
Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

 
Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

 
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (volt GAMESZ) épületében Földi Imre szervezőtől.

 
Részletes pályázati kiírás átvehető 4.000,- Ft + ÁFA áron, dokumentáció formájában a Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - volt GAMESZ – épületében
2010. február 5. 800 órától – 2010. február 19. 1400 óráig.

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.