BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. április 30., szerda 15:05

ÁLLÁS - igazgató - Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS


A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992/XXXIII. törvény 20/A § alapján


Pályázatot hirdet


Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde


IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ)
BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.01-2019.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Baky u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- gazdálkodó és munkáltatói jogkör gyakorlása – óvodai és bölcsődei feladatok koordinálása

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- főiskola, óvodapedagógus
- óvodapedagógusi - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, intézményvezetői szakképzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- vezetői program
- diplomamásolat
- intézméníyvezetői szakképzettség igfazolása
- szakmai gyakorlat igazolása
- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szamélyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, illetve harmadik személy hozzáférésének engedélyezéséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 26. 

A pályázat benyújtásának módja:
·         Postai úton, a pályázatnak a Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5427/2014., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
munkakör megnevezését: gazdasági vezető
·         Személyesen: Izsó Gábor társulási elnök, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételnek helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2014. április 25.


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
1 csatolt dokumentum Pályázati kiírás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.