OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. május 3., vasárnap 13:33

Elkészült Gábriel arkangyal
Napra pontosan két éve, 2013. május első napján áldotta meg Spányi Antal megyéspüspök Baracza Szabolcs szobrász-restaurátor művész életnagyságú, cseresznyefából faragott Szent József szoborcsoportját az oroszlányi Munkás Szent József templomban, ami a pénteki szentmisén újabb résszel bővült.
- Leljünk békét ebben a sajátosan szép, egyedi értékeket rejtő templomban, leljünk lelkünk számára kegyelmet és vigasztalást. Ahogyan Szent József, úgy mi is hűségesen szeressük Krisztust az élet mindennapjaiban, és bátran tegyünk tanúságot hitünkről és egyházunkról – fogalmazott Spányi Antal, majd a főpapi gondolatokat követően lehullott a lepel Szent József szoborcsoporthoz érkező Szent Gábrielről, aminek elkészítése két évbe tellett.
A mű ikonográfiai programját dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész paptanár készítette. Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese, názáreti ács volt. Álmában az angyaltól megtudta a nagy titkot és feleségül vette Máriát. A Szentírás a legnagyszerűbb elismerést írja róla: Igaz ember volt. Ez a lelkülete tette alkalmassá arra, hogy a Szent Szűz jegyese, a Megtestesült Ige nevelőapja, a Szent Család őre legyen.
Az immár komplett mű a műhelyében dolgozó Szent Józsefet ábrázolja, aki óvó mozdulattal fordul a gyermek Jézus felé. A kompozíció fölött látható Gábriel arkangyal, aki a fontos híreket közli az emberekkel, ezért a hűség angyalának, a hűség szolgálójának, vagy a jó hírek hozójának is nevezik.

Oroszlány, 2015.05.02.

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.