HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. szeptember 24., csütörtök 08:14

V. Székely Menekültek Emléknapja Hajdúnánáson
Szeptember 20-án, vasárnap Székely Menekültek Emléknapját tartottak Hajdúnánáson a Katolikus Templomban, annak tiszteletére, hogy kilencvenkilenc esztendeje 1916 őszén az I. világháborúban Magyarország keleti vármegyéit ért román támadás miatt menekülni kényszerült több mint 220 ezer székely. 
 
Városunkban 2011 óta minden év szeptember végén egyházi és világi személyek együtt emlékeznek meg az immár 99 éve történt több mint 3200 székely menekült városunkba való befogadásáról.
2015. szeptember 20-án ismét megemlékeztünk az 1916. évi befogadásról, az akkori eseményekről. Az V. Székely Menekültek Emléknapja a hajdúnánási római katolikus templomban a délelőtt folyamán vette kezdetét, szentmisével, melyet Főtisztelendő Monsinyor Dr. Darvas - Kozma József pápai káplán, címzetes esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia plébánosa mutatott be, aki prédikációjával az egész Székelyföld, egész Erdélyország üzenetét hozta el a megjelentek számára.
 
A szentmisét követően a templomkertben a Székely Menekültek Emlékoszlopának koszorúzási szertartása vette kezdetét. A XX. század leghatalmasabb népáradatából 20 ezer főt a hajdúk, ebből 3200 főt pedig Hajdúnánás városa fogadott be – emlékezett vissza a Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója. Buczkó József kiemelte – „Ezen a helyen, ahol az imádságos lelkületű katolikus székelyek az ő Babba Máriájukhoz jöttek imádkozni, 2011-ben a menekülés 95. évfordulóján emléket állítottunk a befogató szeretetnek. Az akkoriak emberbaráti cselekedetükkel, amikor székely testvéreikkel megosztották hajlékukat és utolsó falatjukat, egyben hidat is építettek a hajdúk és a székelyek között.”
 
Buczkó József köszöntője végén bemutatta a közönség számára azt a képet, melyet Dr. Darvas – Kozma József plébános úr hozott magával egy olyan Csíkszeredai fametsző művész úrtól, akinek a nagyapját itt Hajdúnánáson fogadták be és aki mint unoka hálája, tisztelete jeléül városunknak egy igen szép metszetet ajándékozott.
 
Az ünnepi köszöntők elhangzása előtt egy részletet hallhatott meg az emlékező közönség Dr. Szekeres József írásából, aki 1916 őszén a menekülés óráiról az egyházközség História Domusában jegyezte le a történéseket, melyet Holocsi Mária Anna tolmácsolt.
 
Nagytiszteletű Gacsályi Gábor, hajdúnánási református lelkipásztor igei köszöntő szavai után Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta – „Nekünk van egy közös tudásunk. Ez a tudás az, hogy mi számíthattunk és számíthatunk egymásra, bár éppen ennek pont az ellenkezőjét próbálják nekünk óráról-órára, napról-napra elmagyarázni.” Polgármester úr hozzátette, hogy meg kell osztanunk ezt a tudást, hiszen hamarosan a száz éves évfordulón emlékezhetünk a székely menekültekre, melyen lehetőség nyílhatna ezen célok elérésére.
„Itt van a száz éves évforduló, legyen ez az üzenetünk nekünk, hajdúságiaknak és csíkiaknak a világ magyarsága felé, hogy igenis ez nem így van. Mi magyarok képesek vagyunk összefogni, tudunk egymásra számítani. Ennek az elmúlt száz évnek is egy fontos üzenete, de a következő száz év számára még fontosabb üzenet.” – tette hozzá Szólláth Tibor.
 
„Nekünk, székelyeknek a 20. században mindkét világégéskor menekülnünk kellett. Szüleink, nagyszüleink történetei alapján a mi generációink családi emlékezetében inkább a második világháborús események élnek, de emlékeznünk kell a korábbi történésekre is, hiszen múltunk ismerete nélkül szegényebbek lennénk.” üzente Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akinek levelét Dr. Majorosné Pál Edit középiskolai tanárnő tolmácsolta.
 
Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere a csíkszeredaiak köszönetét hozta el, s tolmácsolta a közönség számára. „ Ez egy jó példa, s tanulnunk kell. Itt az ideje a magyar-magyar összefogásnak, s annak, hogy tanuljunk elődeinktől.” Alpolgármester úr felhívta a figyelmet arra, hogy nem pusztulhat a magyar nemzet, össze kell fognunk és együtt kell talán a következő keresztény Európát megvédenünk. 
 
A köszöntők után a résztvevők Székelyföldről hozott porszemeket helyezték el annál az emlékkereszt lábánál, amely az 1916 és 1918 között Hajdúnánáson elhunyt 38 székely menekült emlékére állítottak, ezzel is erősítve az összetartozást, az egységet. Az emlékezés záró akkordjaként előbb a székely népünk himnuszát, ezt követőn pedig nemzeti imánkat, a Himnuszt énekelte el az emlékező közönség.

19 csatolt kép 11018815916765432131411191217
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.