SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. április 5., kedd 08:57

Kedden megnyílik a sümegi közösségi főiskola közpolitikai akadémiája
A sümegi közösségi főiskola a Közép- és Nyugat-Dunántúl egyik szellemi központjává kíván válni. A cél elérése érdekében nyitja meg közpolitikai akadémiáját, amely feladatának tekinti, hogy párbeszédre hívja a térség politikai vezetőit és mértékadó értelmiségi elitjét aktuális, de stratégiai jelentőségű közpolitikai témákról.
Az akadémia első rendezvényére 2016. április 5-én a  sümegi közösségi főiskola könyvtárépületében kerül sor.
Az akadémia mottója szerint „Ha él napjainkban legalább 1100 olyan magyar identitású közéleti személyiség a német és orosz érdekszféra közé szorult Kárpát-medence bármely pontján vagy a nagyvilág akármelyik szegletében, aki az 1100 éves, jogfolytonos keresztény és európai identitású államiságunkat, valamint történeti alkotmányunkat egyedülálló értéknek vallja, akkor nemzetünk a 21. században reálisan számíthat gazdasági, társadalmi és kulturális sikerre”.
A nyitó eseményen köszöntőt mond Végh László, Sümeg város polgármestere,
Az első  konzultáció központi témája a népességfogyás lesz, amely a család válságával együtt bátran nevezhető a XXI. századi magyar nemzetstratégia egyik legfontosabb kérdésének.
A munkadélutánon két vitaindító hangzik el.  Dr. Benda József arról beszél, „Hogyan állítsuk meg a népességfogyást?”, míg Kükedi Zsolt: „Hitből közösség, közösségből kultúra, kultúrából gazdaság” címmel tart előadást.
Az ezt követő vita és konzultáció lehetőséget ad a problémafelvetés mellett cselekvési tervek megvitatására, térségi akciók közös kidolgozására.
A népesség megtartása, a demográfiai folyamatok kedvezőbb irányba fordítása és a közösségteremtés közös gondja és feladata a térség politikai és gazdasági és politikai döntéshozóinak. Ezért jelezték többen, hogy nyitottak a sümegi közösségi főiskola új kezdeményezésére.
Sümeg város önkormányzata tavaly nyáron határozott arról, hogy főiskolai képzéseket telepít a városba, csatlakozva a felsőoktatási kormányzat „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című munkaprogramjához. A John Henry Newmanről, a híres angol bíborosról   elnevezett közösségi felsőoktatási képzési központ idén január 20-án nyerte el működési engedélyét.
A három fenntartó, Sümeg Város Önkormányzata alapítóként, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerként, a John Henry Newman Oktatási Központ Kft. pedig üzemeltetőként.
A következő tanév első félévétől a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerségével gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing szakos levelező képzések indulnak a Balaton-felvidéki kisvárosban.
 


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.