DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. március 30., csütörtök 14:56

Délegyháza 0155/21 és 0155/22 hrsz-ú terület értékesítése
Délegyháza 0155/21 és 0155/22 hrsz-ú terület értékesítése
 
Délegyháza Község Önkormányzat értékesíteni kívánja a kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 0155/21 és 0155/22 hrsz-ú, mindösszesen 3 ha 7347 m2 térmértékű területét, mely területen a szabályozási terv elkészítése folyamatban van, várhatóan 2017. augusztus 31. napjáig a folyamat lezárul. A szabályozást követően a területen 60 db építési telek (min. 400 m2, 30%-os beépíthetőség), valamint a telkeket kiszolgáló 2 db közút alakítható ki.
A terület szabályozási tervének és építési szabályozásának hatálybalépését követően az építési telkek kialakításának és közművesítésének költsége, a kiszolgáló utak burkolattal történő ellátásának költsége (minimum mart aszfalt burkolat), valamint a kiszolgáló utak mentén a közvilágítás (szabványos közvilágítási lámpatestek) kiépítésének költsége szintén a leendő vevőt terhelik.
 
Az értékesítéssel, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:
                   
dr. Molnár Zuzsanna    
dr. Riebl Antal    
jegyző    
Polgármester    
Tel.: 06-24/542-155 / 2 mellék    
Tel: 06-24/542-155    
E-mail:      
E-mail:

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.