Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2017. május 26., péntek 09:27

TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ülésén tárgyalta és állásfoglalást fogadott el a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvénytervezetről. A határozat értelmében a TÖOSZ a 2018. évi központi költségvetés helyi önkormányzatokat érintő részét elfogadhatónak tartja a következő feltételek kiegészítésével:
1. köztisztviselői bértábla rendezése és lefinanszírozása;
2. 50 milliárd forint hazai forrás kiírása pályázatok útján a 10000 fő alatti települések – járásszékhely városok kivételével – számára;
3. feladatfinanszírozási rendszer folyamatos további felülvizsgálata.
Az állásfoglalás kiemeli:
Nagyon régóta most elsőként beépülnek a kormányzati intézkedések a költségvetési törvénybe. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere hiányos. Vannak még benne elemek, amelyek nem részei a feladatfinanszírozásnak (orvosi ügyelet, közművelődés, könyvtár, közmunkafeladatból adódó többletköltségek). Sajnos a következő évben nem számolhatunk a 2018. évi költségvetési törvény tervezete szerint köztisztviselői bérrendezéssel, ami súlyos következményeket vetít előre a rendszerünket illetően. Fejlesztési források a következő években nagyságrendileg a nagyobb populációk számára lesznek elérhetők. A Modern Város Program óriási forrás átcsoportosítást jelent és teljes egészében átrendezi hazánk területi kiegyenlítődését. A többi város is egy jelentős EU-s fejlesztési összegre számíthat, ami nagyságrendileg a Modern Város Program 20 %-a.
Mellékelten olvasható a TÖOSZ kibővített Elnöksége által elfogadott állásfoglalás.1 csatolt dokumentum TÖOSZ állásfoglalás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.