CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. november 30., csütörtök 10:49

A CSETÉNYI VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
A Veszprémi Tankerületi Központ sikerrel pályázott az EFOP-4.1.2-17-2017-00059 kódszámú "Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt támogatására. A 635.487.699.- Ft, - 100%-os támogatású vissza nem térítendő - Európai Uniós támogatás segítségével a projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg. 
A csetényi általános iskolában megvalósuló program célja, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek tanulóink.
A fenti célok megvalósítása érdekében infrastrukturális fejlesztéseket végzünk az épületen. A régi tornaterem helyén 450 m2-es új tornacsarnok épül, két új tanteremmel bővül iskolánk. Jelentős belső átalakításokat is tervezünk. Több szaktantermet alakítunk ki (fizika labor, természettudományos, művészeti, informatika), melyek berendezése, bútorzata - hasonlóan a többi tantereméhez - teljesen új lesz. Önálló terembe kerül az iskolai könyvtár. Új közösségi tereket hozunk létre mindkét szinten. Az öltözők feletti beépítendő térben kerülnek elhelyezésre az irodák. Felújítjuk a víz-, csatorna- és elektromos hálózatot, új gázfűtéses rendszer épül ki. Megújul az iskola informatikai rendszere, minden szak- és osztályterembe új szemléltető-, informatikai- és az oktatást segítő eszközöket szerzünk be. Az épület energiahatékonyságát növeli a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a napkollektoros rendszer elhelyezése a tetőn. 
Az újonnan épített, átalakított, felújított, korszerűsített tantermek, szaktantermek és a mindennapos testneveléshez szükséges terek összes alapterülete 1.897 m2.
A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2019. 11. 30. 
A projektről további információ kérhető: Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Cím: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22. Kapcsolattartó: Sári Attila Telefon: +36 (88) 587 010 E-mail: csetenyiskola@gmail.com  Honlap: www.csetenyiskola.hu/palyazatnyilvanossag

1 csatolt dokumentum Csetény EFOP sajtóközlemény
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.