SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. április 16., hétfő 11:25

TOP - 1.4.1 - 15 - VE1 - 201 6 - 00017 KOMPANIK ZSÓFIA ÓVOD A ÉS BÖLCSŐDE FEJLES ZTÉSE SÜMEGEN
A 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Sümeg, Rendeki u. 1 szám alatti épületének és udvarának felújítása, akadálymentesítése, valamint eszközbeszerzésevalósul meg.

A fejlesztés eredményeként az épület hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, a  nyílászárók cseréje,  az épület teljes  belső  felületénektisztasági  festése,  a  belső  burkolat  cseréje,  továbbá  a  lámpatestekcseréje,  a csapadékvíz elvezetése és teljes akadálymentesítése történik meg.

A  fejlesztéssel  egyidőben  az  udvaron  napelemes  kandeláberek  kerülnek  elhelyezésre  a  vagyonvédelmi szempontok, valamint a téli, délutáni közlekedés segítésének céljából.

Az udvaron térkő burkolatú járda, és egy  kis  burkolt  tér  kerül  kialakításra,  ahol  szabadtéri  ünnepségekkor,  vagy  tűzriadókor  az  óvoda  teljes létszáma felsorakozhat.

Az öltözőszekrények, fektetők és a csoportszobák bútorzata kerül cserére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.

A  projekt  a  Széchenyi  2020  program  keretében  valósul  meg. Bővebb  információta  projektet  érintően  a http://ovodafejlesztes.sumeg.hu/oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Bene-Manner Tímea,
pályázati referens
palyazat@sumeg.hu, 06-87-550-750Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.