OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. április 26., csütörtök 13:44

Közel hat és félezer ételt osztottak
Átfogó értékelés született az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról, amit keddi ülésén tárgyalt a képviselő-testület.

Oroszlány állandó lakossága 2017. december 31-i adatok szerint: 18960 fő (9243 férfi, 9717 nő). A 18 év alatti gyermekek száma 3408, azaz a lakosságnak csaknem a 18% -a – áll az anyagban.
Tavaly rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 241 kérelem került benyújtásra, amely 4 esetben került elutasítására. A támogatás megállapítása pénzbeli és természetbeni formában történik. Az önkormányzat saját költségvetése terhére támogatja a tehetséges, szociálisan rászoruló oroszlányi, helyi középiskolás tanulókat, valamint évről-évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 2017-ben 19 fő tehetséges, szociálisan rászorult tanulót támogatott az önkormányzat, mintegy 1.174 E Ft értékben. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton 24 hallgató 1.750 E Ft-tal történő támogatása történt meg.
2017-ben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a tavaszi szünetben 108 gyermek, a nyári szünetben 108 gyermek, az őszi szünetben 102 gyermek, a téli szünetben pedig 100 gyermek részesült meleg étkezésben. 2017-ben az összes szünidei étkezési napok száma 60 nap volt, amely időszak alatt 6420 adag étel kerül kiosztásra.
A család- és gyermekjóléti szolgálat látóterébe 2017-ben összesen 1085 személy került és 476 családdal volt kapcsolatuk.
Mint az az előterjesztésben olvasható: munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a peremhelyzet szélére került, megélhetési gondokkal küzdő, foglalkoztatásból kiesett családok megsegítésére. A feladatellátás fókuszában a család, mint rendszer jelenik meg, de elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségét vagyunk kötelesek megelőzni. Az utóbbi időszakban bekövetkezett negatív változások a gazdaságban hatványozottabban érintették a városban élő, alacsony iskolai végzettséggel, kapcsolati tőkével nem rendelkező családok nagy részét. A család esetükben sem képes védő/óvó funkciói betöltésére.

 

A teljes anyag weboldalunkon tekinthető meg!

 


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.