BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. december 18., kedd 12:08

Nyertes EFOP pályázat Balatonfűzfőn - Sajtóközlemény
Az öt település önkormányzatából álló Konzorcium (Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi) a humán szolgáltatásainak fejlesztésére 247,89 millió Ft összegű vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert.
 A „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú pályázati projekt célja az elfogadás erősítése a más népek kultúrája és hagyományai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és mentori programokkal kívánjuk elérni. A projekten belül biztosítani és fejleszteni fogjuk a járásba tartozó települések, kultúrák, kisebbségi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért összefogva az 5 települést – Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi – egységként kívánunk együttműködni a megfogalmazott célok elérése érdekében.
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, 2017. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a város és további négy település humán szolgáltatásainak fejlesztésére, amelynek eredményeként 247,89 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázatán.
 A Támogatási Szerződés 2018. március 5-én hatályba lépett. A pályázati összegből 138,47 millió Ft összegű támogatás érkezik közvetlenül Balatonfűzfő Város Önkormányzatához.
 A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebbségek helyzetének javítása, a társadalmi beilleszkedésük segítsége felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán szolgáltatások fejlesztése. A pályázat elsődleges céljai közé tartozik a már meglévő kisközösségek társadalmi integrációja, a hátrányos helyzetű lakosság támogatása, helyzetének előmozdítása. Cél továbbá a kisebb nemzetiségi csoportok beilleszkedésének segítése.
 A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkormányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
 További információ kérhető:
 Nóti Attila
városfejlesztési referens
 
Telefon: +36-88-596-921
Mobil: +36-20-478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

1 csatolt dokumentum Sajtóközlemény Balatonfűzfő EFOP
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.