AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. január 29., kedd 08:59

Ajkai középiskolák az ország élvonalában
Két ajkai iskola is szerepel azon a 15 legjobb középfokú oktatási intézményt felsoroló listán, amelyet a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ készített, és január végén egy országos hetilapban megjelent. A legmagasabb eredményt elérő szakközépiskolák listáján a hatodik helyen áll az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége, a legjobban fejlesztők listáján a második a Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A listának van még egy érdekessége. Szinte minden azon szereplő iskola a fővárosban vagy megyeszékhelyeken működő intézmény. Az ajkai iskolák velük is felveszik a versenyt. A cikkből kiderült, hogy a sorrend felállításánál figyelembe vették a továbbhaladási mutatókat, a bukást, a hiányzást, azt, hogy az intézménybe belépéskori állapotról hova mozdul el a végzős diák tudása és kompetenciái. A kutatás több tanévet érintett, így látszik, az iskolában folyó munka mennyire eredményes, hogyan gazdálkodnak a diákok idejével, amit ott töltenek. Nem pusztán a diákok osztályzatait vették figyelembe, a jó tanulmányi eredmény és a lexikális tudás a munkába állásnál és a sikeres életpályához fontos ugyan, de csak az kevés. Szükség van szociális készségekre, mint az együttműködés, csapatban gondolkodás, kreativitás, segítőkészség, empátia. Aki csak a tudás átadására vagy megszerzésére törekszik, és elhanyagolja a humán készségek fejlesztését, nem lesz sikeres. A változó világhoz alkalmazkodás megköveteli a nyitottságot, a rugalmasságot, a változni tudás képességét, de erre csak az képes, akinek van önbizalma és stabil értékrendje. Az előrejelzések szerint 2020-ra a munkaerőpiacon a leginkább elvárt kompetencia a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. Ezeknek a fejlesztésére nem alkalmasak a hagyományos tanórák. Egyre terjednek a projektmódszerek, ahol a diákok csoportokban oldják meg a feladatokat, a csoport tagjai pedig folyton változnak. Az sem mindegy, sem a diákok teljesítménye, sem az iskola eredményessége megítélésében, hogy a diák miért tanul. A belülről motivált, érdeklődő tanuló célja a tudás megszerzése, örömmel tanul, érdeklődő, az érdeklődése hosszú távon megmarad. A kívülről motivált a jó osztályzatokért, tanári vagy szülői elismerésért, esetleg más előnyökért tanul, de érdeklődését ezek hosszabb távon nem tudják megőrizni. Ma már a sikeres iskola az együttműködésre, az önálló gondolkodásra, a kreativitásra nevel. Már csak a szülőknek kellene elhinniük, nem az a jó diák és a majdani karriert befutó felnőtt, aki elzárkózik a kortársaival való együttléttől és még a szorgalmi feladatokat is megoldja minden tárgyból, hanem az, aki az érdeklődési körében elmélyed, könnyen beilleszkedik. 
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.