FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. február 21., csütörtök 09:10

A „Fonyód a fejlődés útján – Óvoda külső energetikai felújítása” című beruházás elindult
2019. február 20-án sikeres és eredményes közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződés aláírásával elindult a fonyódi óvoda külső energetikai fejlesztését célzó projekt a Balaton déli partján található városban. A munkaterület átadása is 2019. február 20-án megtörtént. A projekt címe: „Fonyód a fejlődés útján – Óvoda külső energetikai felújítása” Kódszáma: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009
A 100 %-os támogatottságot élvező projekt 150 millió Forint költségvetésből valósul meg.
Fonyód Város Önkormányzata 2017.08.15-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására. A benyújtott pályázat 2018. január 12-én 150 millió Forint támogatásban részesült.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja a Fonyód Fő u. 25. sz. alatt található óvoda épületének hatékonyabb energiafelhasználás és racionálisabb energiagazdálkodás céljából történő energetikai infrastrukturális fejlesztése. Az intézmény energia-felhasználása az energetikai felmérés során megállapítottak szerint nagyon magas volt, csakúgy, mint az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ebből adódóan a gazdaságos működtetés miatt volt égető szükség erre az energetikai fejlesztésre.

Az épület villamosenergia-fogyasztásának részbeni kiváltása céljából a Déli tetősíkon 111 napelemes energiatermelő rendszer kerül elhelyezésre.
A fejlesztés magában foglalja még a rosszul szigetelő külső nyílászárók cseréjét, a tető hőszigetelését, a külső lábazati és homlokzati hőszigetelést, az elavult kazán cseréjével a fűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítését, valamint a külső világítótestek cseréjét.

Az energetikai fejlesztésnek köszönhetően várhatóan a fűtésre felhasznált földgáz mennyisége jelentős mértékben lecsökken, mely az ehhez kapcsolódó kiadások csökkenését is eredményezi majd. Ennek köszönhetően az épület működtetése során az üvegházhatású gázok kibocsátása nagymértékben csökkenni fog. A napelemes rendszernek köszönhetően jelentős elektromos áram csökkenés érhető majd el.

Összességében a projekt tehát hozzájárul Magyarország Kormányának azon célkitűzéseihez, mely az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítását támogatja.

A projektről bővebb információt a www.fonyod.hu oldalon olvashatnak.

1 csatolt dokumentum sajtokozlemeny
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.