ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. február 21., csütörtök 10:08

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG
A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” –at alapított.

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.

A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.
A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között.   A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását. 

A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át!

Az idei évben a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj Átadó Ünnepség 2019. március 08-án, pénteken kerül megrendezésre az alsómocsoládi Konferencia Központban.

2019. ÉVI DÍJAZOTTAK: Bakos Ferenc, Regéc Község falugondnoka; Mojzinger Ildikó, Tiszakürt Község és a Bogarasi tanyavilág tanyagondnoka; Radics László, Répceszemere Község polgármestere; Szeder-Kummer Mária falufejlesztő, a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető-titkára.

2019-BEN EMLÉKLAPPAL ELISMERTEK: Brozsó András, Terény Község falugondnoka; Fábiánné Németh Mária, Babosdöbréte Község falugondnoka; Lukács Csaba, Kupa Község falugondoka; Novák István, Monaj Község falugondnoka; Soltész Csaba, Büttös Község falugondnoka.


3 csatolt dokumentum MeghívóMeghívóJelentkezési lap
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.