BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. február 21., csütörtök 13:16

Hirdetmény, kiemelt közterületek használatára
HIRDETMÉNY

 

Balatonkenese kiemelt közterületek használatára vonatkozó
megállapodások számának és a tevékenységek profiljának megállapításáról

 


 

Balatonkenese Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé:

 

A Képviselő-testület a 2019. január 31. napján megtartott nyílt ülésén a 20/2019. (I.31.) határozatában meghatározta2019. évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan köthető megállapodások számát és a tevékenységek profilját.

 

Hasznosításra meghirdetett közterületek helye:
a)      Balatonkenese, Bezerédj strand
b)      Balatonkenese, Vak Bottyán strand
c)      Balatonkenese, Alsóréti Strand
d)      Balatonkenese, Széchenyi Park

 

Közterület-használat célja:
a)      Balatonkenese, Bezerédj strandon minden tevékenység a strand jellegéhez igazodva, ha a feltételeket biztosítja a pályázó;

 

b)      Balatonkenese, Vak Bottyán strandon vízibicikli kölcsönzés, kajak kölcsönzés, mini golf, lufibohóc, hennafestés, portré készítés, karikatúra, pattogatott kukorica, sup, masszázs, ugrálóvár, könyvárusítás, könyvkölcsönzés, zöldség, gyümölcs;

 

c)      Balatonkenese, Alsóréti strandon hennafestés, karikatúra, lufibohóc, popcorn, saját kiépítésű stégről vízibicikli és kajak kölcsönzés;

 

d)      Balatonkenese, Széchenyi Parkbanminden tevékenység arendezvény méretéhez, jellegéhez és idejéhez igazodva; valamint eseti jelleggel.

 

Közterületen folytatható tevékenységek száma:
Minden tevékenységből 1 darab.

 

Jelentkezés határideje:
2019. április 30.

 

Kérelmek elbírálásának határideje:
2019. május 15.

 

A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket formanyomtatványon–az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetnek (ideértve az egyéni vállalkozót is)– kizárólagelektronikus úton Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) biztonságos kapcsolattartási címére kell benyújtani.

 


 

Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): KENESE
Hivatali kapu KRID azonosítója: 217632158

 

Az eljárás illetékköteles.
A 3.000,- Ft eljárási illetéket a kérelem megküldését megelőzően banki átutalással az alábbi számlaszámra kell megfizetni:
Balatonkenese Város Illetékbeszedési számlaszáma: 11748083-15428505-03470000
Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – amennyiben az ismert – az ügyszámot kell feltüntetni.
Az eljárási illeték megfizetéséről szóló igazolást a kérelemhez kell csatolni.

 

·        Amennyiben a fenti határidőig a helyek mindegyikére nem érkezik be jelentkezés, a polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az egyes használati célokra, míg azok száma el nem éri az engedélyezettet.

 

A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás legfeljebb 3 évre adható.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik az önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján fizetendő közterület-használati díj mértékével.
·        Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy meghívásos liciteljárást tartunk. Az eljáráson az vehet részt, aki a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt befizette.
·        Megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is fizette.
·        A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénz a bérleti díj részeként kerül elszámo-lásra, a további pályázóknak a versenytárgyalás napját követő 8 napon belül a bánat-pénzt visszautaljuk.
A bérleti díj a Képviselő-testület döntésének megfelelően változhat, és a változás megállapí-tását követő évben az új díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni.

 

Az önkormányzati rendelet az alábbi honlapon és útvonalon érhető el:
www.balatonkenese.hu
Önkormányzat/Rendeletek/13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelet

 

A kérelmek benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítást Nagy Erzsébet Andrea aljegyző nyújt munkaidőben a 06-30/296-3857-es telefonszámon.

 

Balatonkenese, 2019. február 20.

 


 


 

Tömör István
polgármester

 
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.