BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. március 1., péntek 11:14

BEFEJEZŐDÖTT A BALASSAGYARMATI KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Lezárult Balassagyarmat Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhíváson 299,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 számú projektje.
 
 
A „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1.” című projekt eredményeként Balassagyarmati Központi Óvoda Meseerdő Tagóvodája, a Balassagyarmati Központi Óvoda Cseperedő Tagóvodája, valamint a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „B” épülete esetében komplex fejlesztés (külső határoló szerkezetek korszerűsítése, fűtés korszerűsítése, napelemek telepítése) valósult meg. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Szent Erzsébet Idősek Otthona esetében a fűtés korszerűsítése, napelemek telepítése történt meg. A fejlesztés eredményeként a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „B” épülete és a Szent Erzsébet Idősek Otthona CC energetikai kategóriába, míg Balassagyarmati Központi Óvoda Meseerdő Tagóvodája, a Balassagyarmati Központi Óvoda Cseperedő Tagóvodája és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény BB energetikai kategóriába került.
 
Emellett a projekt keretében felújított épületek állandó használói képzésen vehettek részt az épületek helyes üzemeltetésről, az üzemeltetés helyes szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól.
 
A fejlesztéssel elért éves primer energia felhasználás csökkenés mértéke 1.464,59 GJ, az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 177,45 t, a megújuló energiaforrásból előállított éves energiamennyiség 313,56 GJ.
 
A projekt eredményeként az öt érintett intézmény esetében hatékonyabb energiahasználás, racionálisabb energiagazdálkodás jött létre, mely a környezetre gyakorolt pozitív hatás mellett költségmegtakarítást is jelent Balassagyarmat Város Önkormányzata számára. Emellett Balassagyarmati Központi Óvoda Meseerdő Tagóvoda, a Balassagyarmati Központi Óvoda Cseperedő Tagóvoda és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület esetében a fejlesztés révén az akadálymentesítés is megvalósult.
 

Bővebb információt a www.balassagyarmat.hu oldalon olvashatnak.
 

További információ kérhető:
Oravecz István, projektmenedzser
35/505-975, oravecz@balassagyarmat.hu
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.