TÓTSZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. május 6., hétfő 11:21

LEZÁRULT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A TÓTSZERDAHELYI FOGORVOSI KÖRZETBEN
Lezárult Tótszerdahely Községi Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhíváson 40,64 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00026 azonosító számú projektje.    

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 40,64 millió Ft Európai Uniós támogatás felhasználásával. A Tótszerdahely, Tótszentmárton, Molnári és Semjénháza ellátási körzet településeit magába foglaló vegyes praxis keretében az alapellátáshoz kapcsolódó funkciót, azaz a fogorvosi ellátás teljesítését a vegyes praxishoz rendelt 3316 fős lakossági kapacitásra vonatkozóan a fejlesztést megelőzően is ellátták, azonban annak állapota jelentősen leromlott volt, és nem biztosított megfelelő körülményeket a betegellátáshoz.   

A fejlesztések eredményeként Tótszerdahely Ady Endre u. 53. szám alatti ingatlanon található középület teljes egészében megújult. Megvalósult a meglévő fogorvosi rendelő teljes felújítása, a hiányzó vagy elavult orvosi műszerek, eszközök beszerzése, komfortosítás, akadálymentesítés és megújuló energiát felhasználó rendszer telepítése. Az esélyegyenlőség az épület akadálymentesítésével került biztosításra, mely komplex módon valósult meg, azaz jelenleg fizikai és infokommunikációs igényt is kielégít. A projekt keretében megújuló energia hasznosításra is sor került, a rendelő tetőszerkezetére telepített 10 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszeren keresztül, melynek célja az épület elektromos energia igényének biztosítása. Az energiatakarékos megoldások alkalmazása hosszabb távon pénzügyi formában is megjelenő költség megtakarítást eredményez, a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházások, eszközbeszerzések a minőségi, teljesebb körű feladatellátáshoz járulnak hozzá.

A projekt eredménye egy modern és korszerűbben működő ellátó intézmény létrejötte, mely a korszerűsítést követően is költséghatékonyan fenntartható. Eredményként jelent meg tehát a fogorvosi rendelőnek, szolgálati lakásnak is helyt adó középület teljes felújítása, gépkocsi parkoló kialakítása, továbbá a hiányzó vagy elavult orvosi műszerek, eszközök beszerzése, komfortosítás, akadálymentesítés, megújuló energiát felhasználó rendszer telepítése.
A megvalósítás kezdete 2017. július 1.napja volt, a projekt fizikai befejezése 2018. szeptember 30. napjáig megvalósult. 

A projektről bővebb információt a www.totszerdahely.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Stricz Zoltán jegyző
Telefonszám: 06-93-583-035
E-mail cím: totszerdahely@gmail.com

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
Európai Regionális Fejlesztési Alap

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.