KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. május 28., kedd 15:42

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00024 Kunpeszér belterületi csapadékvíz elvezetés
Kunpeszér község a fejlesztéssel érintett  területei: Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 306-os helyrajzi számú út. A fent  körülírt fejlesztés által érintett területen a csapadékvíz elvezetés hiánya  jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A nyári hirtelen lezúduló  csapadék számos alkalommal önti el az utcákat, ezen belül az úttestet és a  járdákat valamint a pincéket.
 A károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Kunpeszér Község  Önkormányzata – pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – jelen beruházással kívánja  a leginkább veszélyeztetett településrészeken a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot  felújítani, a hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni, hiszen egy  heves esőzés alkalmával megnő a csapadékvíz okozta károk kialakulásának  esélye. A projektek kapcsán elvárás, hogy kizárólag csak a területen vissza  nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre, mely  elvet a település teljes mértékben magának érzi, ezért ahol lehetett fölmedrű  árok került betervezésre és rekonstrukcióra, ahol ez nem volt lehetséges, ott  pedig csak folyóka került kiépítésre  

 
 A támogatás összege: 17 154 000, - Ft
 Támogatás mértéke: 100%
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 30.
 
 A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.