KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. augusztus 8., csütörtök 19:49

SAJTÓKÖZLEMÉNY - BEFEJEZŐDÖTT A NAPSUGÁR BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE KUNSZENTMIKLÓSON
PROJEKTZÁRÁS - 2019. augusztus 31.
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00019 kódszámú pályázatnak köszönhetően, 100 millió forint EurópaiUniós támogatásból bővül Kunszentmiklóson a Napsugár Bölcsőde. Az Intézmény bővítésenem csak városkép formáló beruházás, hanem hozzájárul a településen élők életminőségénekjavításához is. Az átadott épületrészt az ősz folyamán vehetik birtokba a bölcsődés korúgyerekek, amely nem csak számukra nagy öröm, hanem a szüleik számára is.
A településen 1991 óta nem működött bölcsőde, ami miatt egyre nagyobb probléma volt az óvodáskor alatti gyermekek elhelyezése a városnak.
2012-ben átadásra került a már meglévő épület 4 csoportszobával, de az évek soránbebizonyosodott, hogy a 48 férőhelyes bölcsőde kevésnek bizonyult, így egy újabb sikerespályázatnak köszönhetően 2 új csoportszobával, 24 férőhellyel bővült az Intézmény.
A mostani beruházásnak köszönhetően nem csak a meglévő épület került kibővítésre, hanem ajátszóudvar is nagyobb lett, valamint új bútorzat és játékok is beszerzésre kerültek. Megújulóenergetika terén is bővült az épület, hiszen a napkollektor mellé napelemrendszer került kiépítésre azintézmény tetejére.
A projekt a Széchenyi 2020 keretében európai uniós támogatással valósult meg.

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.