AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. december 13., péntek 22:15

Erasmus: tárgyalások egy újabb nemzetközi projekt lehetőségéről
Intézményünk, az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola az Erasmus+ nemzetközi projekt befejező szakaszához érkezett: 2020 nyarán zárul a 3 éve tartó projekt. 2019 decemberében, az utolsó partnertalálkozón, amely Angliában, Lanchesterben került megrendezésre kolléganőmmel Böhm Krisztinával vettem részt. Ezen a találkozón rajtunk kívül még két nemzet képviselői jelentek meg: az angolok, és a németek. Minden résztvevő bemutatta a saját hazájában a gyerekekkel közösen elkészített videofilmet, amely egy tetszőlegesen kiválasztott meséről szól. A filmeket elemeztük, ahol szükségesnek láttuk, módosítást javasoltunk. A német kollégáknak és tanulóiknak a feladata egy DVD összeállítása, amely tartalmazza a kisfilmeket és a már korábban elkészített tanulói interjúkat. Iskolánk angol nyelvet tanuló diákjai is dolgoztak a projekten: egy közös európai vershez egy versszakot kellett írni angol nyelven, amely Európáról, az európai emberekről szól. A verset a lanchesteri iskola diákjai kezdték el, mi folytattuk, majd továbbküldtük a német diákoknak, akik a befejezést írják meg. A projekt utolsó feladata egy képzeletbeli európai utazás leírása mese formájában. Sajnos nagyon rövid határidőt kellett meghatároznunk, ugyanis 2020. márciusában lesz a projekt utolsó mobilitása, ahol bemutatjuk, értékeljük a meséket. Angliai tartózkodásunk alatt a német kollégákkal együtt betekintést nyertünk a lanchesteri iskola mindennapjaiba. Részt vettünk a tanórákon, délutánonként az angol pedagógusokkal együtt megbeszéltük az általuk alkalmazott oktatási módszereket. Az igazgatónő ismertette a helyi tantervüket, röviden összefoglalta a nevelési-oktatási céljaikat, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű tanulókra.A partnertalálkozón szervezett értekezlet egyik legfontosabb témája a jövőbeli közös terveinkről szólt. Megállapodás született, hogy a jelenlegi projektben részt vevő intézmények folytatják a projektet. Szeretnénk új partnereket bevonni, ennek módját, lehetőségét beszéltük meg. Meghatároztuk a projekt futamidejét, a mobilitások időtartamát, és a projekt témáját, címét, amely így hangzik: Boldog élet: egészséges étkezés, egészséges életmód és egészséges gondolkodás.     Ezzel a projekttel is szeretnénk tanulóink figyelmét felhívni a környezettudatos, egészséges életvitelre.
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.