KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. január 28., kedd 11:02

Befejeződik a "Telep program Kántorjánosiban (ERFA)" című projekt építési beruházása
Kántorjánosi Község Önkormányzata 196,05 millió forint, 100 %-os intenzitású támogatást nyert az EFOP-2.4.1-16-2017-00040 azonosító számú, „Telep program Kántorjánosiban (ERFA)” című projekt megvalósítására. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.
 
A megvalósult projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával.
A projekt célja a Pályázati felhívással összhangban a lakhatási körülmények javítása és a környezeti infrastruktúra fejlesztése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.
 
A település 2152 fő népességéből összesen 1589 fő él két szegregátum területén. A nagyobbik szegregátumban mintegy 1402 fő lakik, éppen ezért a program célja elsődlegesen az itt élők lakhatási feltételeinek javítása a bevonás elvének betartásával. Kiemelten fontos, hogy minél több család kedvezményezve legyen valamely lakhatási elemben. Ennek érdekében az önkormányzat a program keretében az alábbi építési beruházásokat valósította meg:
·         5 db új bérlakás építése – 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 24. (118/6, 118/7. hrsz)
·         3 db önkormányzati bérlakás felújítása – 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 24. (118/6), Kossuth Lajos utca 48. (434. hrsz), Radnóti Miklós utca 12. (558. hrsz)
·         Csillag szolgáltatóház felújítása – Kántorjánosi, Arany János utca 12. (126/1. hrsz.)
·         Csillag szolgáltatópont felújítása – 4335 Kántorjánosi, Móricz Zsigmond utca 1. (10. hrsz)
 
Az építési munkálatok 2020. február 01.-én véget érnek, és 2020. február 05.-én ünnepélyes keretek között átadásra kerülnek az ingatlanok.
 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a  oldalon olvashatnak.
 
 
 
További információ kérhető:
Tőkésné Csurai Orsolya - munkatárs
Elérhetőség: 44/550-017, email cím:

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.