GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. február 12., szerda 10:07

Széchenyi 2020 program keretében valósul meg Győrladamér községben az új bölcsőde kialakítása
Széchenyi 2020 program keretében 200 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás felhasználásával valósul meg Győrladamér községben az új bölcsőde kialakítása.

Győrladamér Község Önkormányzata a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00015 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője, a 2019. október 07-én kelt támogatói döntésében, 200 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A bölcsődei projekt célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, támogatása és a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A megvalósuló projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Győrladaméron jelenleg három korcsoportban biztosítjuk a kötelezően önkormányzati feladatok közé sorolt óvodai alapellátást és egy csoportban a bölcsődei ellátást. Óvodánk három és bölcsődénk egy foglalkoztató helyisége gyermeklétszámot tekintve az elmúlt években elérte a 100%-os kihasználtságot. A törvényi előírásoknak megfelelően jelenleg elkülönített bölcsődei csoportszoba és az udvar is kialakításra került, de a növekvő gyereklétszám miatt befogadóképességünk elérte a maximumot.

A projekt eredményeként a Győrladamér Rákóczi u. 13. szám alatt létrejövő új épületben egy 2 csoportos, külön funkcionáló, kb. 400 m2 alapterületű, teljes értékű bölcsődét tervezünk felépíteni, a korábban elbontott régi iskola helyére. Az étkeztetést ellátó konyha a közeli óvoda konyhájáról érkezik majd, így a bölcsődét nem főzőkonyhával terveztük. A helyiséglistát a bölcsőde szabványnak megfelelő számú és méretű helyiségekkel állítottuk össze. Az épület akadálymentesen megközelíthető. A játszóudvar 3007m2 alapterülettel tervezett, mely a gyermekek számára ideális.

A beruházás várhatóan 2021. november 30-ig készül el, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségében.

További információ:
Pappné Kett Adrienn polgármester
Telefonszám: 06-96/545-026
e-mail: polgarmester @ gyorladamer . hu
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.