GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. június 29., hétfő 16:18

Nyalkán korszerűsödött a csapadékvíz-elvezetés
A felszíni, csapadékvizek elvezetésének rendezésére olyan település-szintű csapadékvíz elvezetési hálózat került kialakításra, mely tartós és zavarmentes megoldást biztosít.

Nyalka településének jellegét a domborzati viszonyok és adottságok határozták meg. Az évről-évre rendszeresen előforduló vízkáresemények pedig nemcsak önkormányzati épületeket, hanem a magánházakat is veszélyeztetik. A tavaszi hóolvadást, a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot, vagy a több napig tartó esőzéseket az árokrendszer nem tudta elvezetni.

A projekt keretében Nyalka belterületi csapadékvíz elvezetési és -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, környezeti állapotok javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és a további környezeti káresemények megelőzése történt meg.

A fejlesztés legfőbb célja a kül- és belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek szabályozott elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek kiépítése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Ennek érdekében a település déli határában több mint 1 km hosszan új földárok létesült, mely a környező dombokról a belterület irányába mozgó csapadékvizet, még annak elérése előtt a befogadó Alsó-érbe vezeti el. A hosszú-távú megoldás érdekében a település belterületén az árokrendszer újraszabályozása és felújítása valósult meg. A Kossuth utca, Rákóczi utca és Arany J. utca teljes hosszán árkok rekonstrukciója, valamint a Közútkezelővel egyeztetve útátvágások és út alatti átereszek készültek el. Több helyre betoncső és padkafolyóka került, valamint több iszap és hordalékfogó műtárgyat is létesítettek.

A TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00011 kódszámú, „Nyalka, belterületi csapadékvíz rendezés” című projekt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával és konzorciumi partnerségében valósult meg.

Elnyert támogatás: 60.000.000 Ft
Projekt zárásának dátuma: 2020.07.04.
További információ:
Nyalka Község Önkormányzata
Balogh Ervin polgármester
06-96/ 470-170
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.