GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. július 16., csütörtök 14:16

Huszonnégy férőhelyes új bölcsőde épül Péren
Új, huszonnégy férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde építésére nyert pályázati forrást Pér.

Pér önkormányzata új, kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde megépítése nyert pályázati forrást. Az épületben helyet kapnak továbbá a nevelési-gondozási egység helyiségei, szociális helyiségek, raktár, valamint üzemeltetési helyiségek és egy korszerű játékudvar is kialakítása kerül. A beruházás eredményeként 5 új munkahelyet is terveznek létesíteni: csoportonként két fő dadust és egy bölcsődevezetői feladatokat ellátó munkatársat.

Az új épület teljes körűen akadálymentesített lesz, megközelítése és használata nemcsak a mozgásukban korlátozott, hanem a látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is önállóan elérhető lesz. Ez azért is fontos, mert az új létesítmény így lehetőséget biztosít az integrált nevelésre, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére és a hátrányos helyzetű gyermekek szociális ellátásának javítására. A bölcsődében pedig szükség szerint speciális végzettségű szakembereket (logopédus, gyógy-testnevelő) is tudnak majd fogadni a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi, értelmi, érzelmi és szociális szükségleteinek kielégítésére.

A projekt átfogó célja továbbá a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésével, ezért az intézményben a helyi igényekhez igazodó többletszolgáltatások és hosszabb nyitvatartási idő biztosítását tervezik. Egyrészt térítésmentesen elérhető lesz az időszakos gyermekfelügyelet az üres bölcsődei kapacitás terhére (kivéve étkezési díj), másrészt pedig az önkormányzat vállalja a szülők és hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszított nyitvatartási idő megvalósítását, a Győr-Pér között ingázó munkavállalók, valamint a helyi vállalatoknál, szolgáltatóknál dolgozók munkaidejére, műszakrendjére való tekintettel.

A TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00009 kódszámú, „Új bölcsőde létesítése Péren” című projekt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával és konzorciumi partnerségében valósul meg.

Elnyert támogatás: 235 000 000 Ft
Projekt zárásának dátuma: 2021.12.29.

A projektről további információ kérhető:
Biliczki József, polgármester
polgarmester @ per . hu
www . per . hu
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.