TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. augusztus 13., péntek 12:44

Közlemény a Tihanyi Rév és annak környezetének fejlesztéséről
A helyi önkormányzatok egyik legfontosabb eszköze a települések jövője szempontjából a helyi építési szabályzat. Tihanyban a legszigorúbb szabályozás éppen a kérdéses területre vonatkozik. További követelményeket állítanak a nemzeti parkokra vonatkozó előírások, amelyeknek maradéktalanul eleget teszünk az eljárások során, így a jelenlegi tervek készítésekor is. Lefolytattuk az egyeztetéseket a terület tulajdonosával, az Erdőbirtokossággal is. Az új szabályzat elfogadása előtt hosszú és érdemi egyeztetést folytattunk a helyi szervezetek képviselőivel, 40-50 tihanyi személyiség bevonásával. A rév környékének felújítása éppen a környezetvédelem, a táj rehabilitációja érdekében történik; például megtörténik a kármentesítés: a Club Tihany építkezése során és a későbbiekben ide hordott, 7-8 ezer köbméter építési hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.Megtörtént a fafelmérés: az őshonos fajok jelenlétét erősítjük meg a projektben, az invazív fajták, gyomfák, özönnövények eltávolításával. A parkoló környezetbarát módon épül meg, csak részben kap szilárd burkolatot, más részén murva és megerősített gyep lesz majd. A parkolóba 145 fát telepítünk.  A révi parkolóra óriási szükség van. Az úgynevezett fogadókapuknál létesítendő parkolók védik ugyanis a település központját, műemléki részeit a forgalom nagy részének megállításával, felfogásával. A parkolókkal és az új közlekedési renddel tudjuk megakadályozni a településre nehezedő nyomást, tudjuk a lég-, por- és zajszennyezést csökkenteni. Aki ma a települést átszelő Kossuth utcán, az Apátság előtt vagy a belterületeken át akar menni a túlsó oldalra, annak a parkolóhelyet kereső autók között kell szlalomoznia, vagy hosszan várakoznia egy alkalmas pillanatra. Aki ismeri a gépjárművek által okozott zsúfoltságot és káoszt, annak nem kell megmagyarázni, hogy miért van erre szükség! Éppen Tihany nyugalmának, rendjének megőrzése érdekében szükséges az átmenő és a behajtó forgalmat korlátozni. Ezt pedig csak a révvel vagy a 71-es főúton érkezők megállításával tehetjük meg. A projektnek különben számos, a környezet értékét növelő vagy helyreállító, más eleme is van. Ilyen a Balaton parti sétaút, tanösvény kialakítása, a vizes élőhelyek rehabilitációja, a település mozaikszerűen elhelyezkedő zöldterületeinek felújítása.  A jogi eszközök korlátozó jellegűek. Legalább ilyen fontosnak tartom azonban, hogy az önkormányzat, a képviselő testület elkötelezett Tihany értékeinek: arculatának, természeti környezetének megőrzése mellett. Hosszú távú fejlesztési stratégiánk éppen ezeket a célokat szolgálja. A demonstrációval kapcsolatban fontos tudni, hogy a beruházó még nem rendelkezik végleges, konkrét tervekkel. Csak  jelenleg is formálódó elképzelései vannak. Az nyilvánvaló, hogy ha egy magánberuházó megvesz egy építési területet, azon építeni akar. Természetesen csak azt, annyit és olyat építhet, amelyet a helyi és a nemzeti parki, állami szabályok megengednek. Az építési engedélyt nem az önkormányzat, hanem a kormányhivatal adja ki - ez az ő felelősségük. Mi a településképi megfelelőséget vizsgálhatjuk, és ezt - mint minden más esetben - most is meg fogjuk tenni. A demonstrációról azt gondolom, hogy korábban számos lehetőség volt a vélemények kifejtésére. A Kenderföldek értékesítése csaknem három évtizedes téma; mióta én vagyok  polgármester, azóta három nyilvános pályázatot is kiírtunk. Bárki elmondhatta volna kifogásait, de soha, senki nem emelt szót a terv ellen - a legutóbbi sikeres pályázati forduló lezárásáig sem. A település jövőjéről csaknem egy éves, a civilekkel közös műhelymunka folyt. A fejlesztési projektekről tucatnyi alkalommal tartottunk tájékoztatót külön a civileknek, a vállalkozóknak, különféle szervezeteknek, kluboknak. Számos cikk, helyi TV-adás foglalkozott a témával. Csak sajnálni tudom, hogy mindezek után jelentkezett az "itt élők egy csoportja" szórólapjával. Elkésett tiltakozás helyett ők is részt vehettek volna a koncepció kialakításában. Ebben az esetben nem jelentek volna meg egyértelműen téves információk a szórólapjukon!A másik problémát abban látom, hogy a településfejlesztés és a környezetvédelem témája gyakran áldozatul esik a politikai csatározásoknak. Emiatt támogatandó és fontos célok ellenzéki jelleggel jelenhetnek meg a nyilvánosság előtt, pedig össztelepülési érdekről és célokról kellene beszélnünk. Valójában nincs ki ellen demonstrálni, hiszen mindannyian Tihany jövőjét akarjuk előmozdítani, és épségét, szépségét megvédeni.


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.