RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. január 18., kedd 09:20

Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése
A projekt a Széchenyi 2020 program, TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések” felhívása keretében valósult meg. A 80 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, Ravazd község egy része csapadékvíz elvezetésének kialakítására került sor. A támogatási szerződés 2020.07.20-án lépett hatályba.

 A projekt közvetlen célja az volt, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában is közreműködött, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet. Ilyenek a jelentős anyagi károk kivédése; a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; a településrészben az életminőség javulása. További cél volt a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése, közterületek állapotának állagmegóvása, esélyegyenlőség biztosítása; népességmegtartó településfejlesztés.
A projektben a Tószer út, Fenyős út, Szőlőhegyi út és az Őrhegy út egyes szakaszai mentén került kialakításra és fejlesztésre a csapadékvíz elvezetés.
Az építési munkálatokat a LANG-SZOLG Kft. végezte. A fejlesztés 2021 szeptemberében elkészült. A vízjogi üzemeltetési engedély 2021.december 10 -én kiadásra került. 
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.