TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. január 25., kedd 13:32

MEGKEZDŐDÖTT A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS FEJLESZTÉSE TISZAKÉCSKÉN
       
 Tiszakécske Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban valósítja meg, a TOP-2.1.3-16 számú, „TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK” megnevezésű pályázati felhívás keretében támogatást kapott TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00063 számú, „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén 2021” című pályázatát.
 A projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok megkezdésével és a szükséges engedélyezési eljárások megindításával megkezdődött a projekt. A fejlesztés eredményeként Tiszakécske, Ókécskei városrészének még ellátatlan területeinek csapadékvíz kezelési rendszere kerül kiépítésre. A városrészben rendszeresen alakulnak ki, kisebb időszakos elöntések a pályázatban szereplő köz- és magánterületeken. Bár havária helyzet még nem alakult ki, de annak érdekében, hogy a későbbi jelentősebb károkozások elkerülhetők legyenek, az Tiszakécske Város Önkormányzata a megvalósuló csapadékcsatorna rendszerrel kívánja megoldani a területen a csapadékvíz kezelését.
A projekt célja a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik, megvalósulásával elősegíti a vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakításához. A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 3171 méter. A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem kerül sor. A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, azonban ahol lehet, földmedrű árok került betervezésre. A projekt keretében sor kerül, a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat helyreállítására is. A beruházás 2023. április 30-ig valósul meg.
 
A projektről bővebb információt a  oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
 Tamás Zsolt sajtóreferens
Elérhetőség telefon: +3676441355, email: tamas.zsolt@tiszakecske.hu
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.