AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. május 14., szombat 07:43

Új elnök a hagyományőrző kör élén
Karnics Miklóst választotta elnöknek a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör az április 29-én a padragkúti művelődési házban tartott közgyűlésen. A tagság által egyhangúlag támogatott Karnics Miklós tizenhat évig dolgozott a padragi bányában géplakatosként, majd művezetőként. Kiváló közösségi ember,  aktívan részt vesz a közügyekben.Blaskó Sándor, a kör leköszönt vezetője látja el a Schwartz Béla polgármester által létrehozott Bányászati Tanácsadó Testület elnöki teendőit, de továbbra is segíti a hagyományőrző kör vezetőségének a munkáját. Blaskó Sándor a megjelent negyvennyolc tagnak visszatekintést adott az elmúlt tizenhét év eredményeiről, az elvégzett feladatokról. Elmondta, hogy a kör tagjai minden évben megünnepelték a Bányásznapot és a  Borbála napot, részt vettek a városi megemlékezéseken,  közös rendezvényeket tartottak a Bódéért Hagyományőrző Egyesülettel, a Bányászati Aknamélyítő Vállalat volt dogozóival, a Csékúti Baráti Körrel, a Bányász Kulturális Egyesülettel. Megteremtették az összefogást a közös célért tevékenykedő civil szervezetek között. Blaskó Sándor kiemelte, hogy a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör létrehozásával a legfontosabb céljuk az volt, hogy megőrizzék és a következő  generációknak átadják a bányászati hagyományokat, ismerjék meg azt az iparágat, amely Ajkát várossá tette. Megemlékezett a közelmúltban elhunyt tagokról, majd javaslatot tett az új elnök személyére. Karnics Miklós a tagság nevében köszönetet mondott Blaskó Sándornak az áldozatos és sikeres munkájáért majd átadta Ajka Város Önkormányzat emléklapját.  Horváth Károly, a Bányászati Múzeum szakmai vezetője  hozzászólásában támogatásáról biztositotta az új vezetőséget, és megköszönte, hogy a  múzeumban kiállított bányagépek állagmegóvásában, felújításában, karbantartasában részt vesznek.Részt vett Kovács András okleveles bányamérnök, a Bakonyi Erőmű Rt nyugalmazott termelési igazgatója, aki Padragon több éven keresztül volt bányamester, felelős műszaki vezető.A tagság a gyűlést követően tervezte az éves programot. 


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.