AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. május 20., péntek 19:33

Harminc éve képezi a szakembereket a Szent-Györgyi
Fennállása 30. évfordulóját ünnepelte a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium május 20-án. Az intezmény aulája megtelt volt diákokkal, tanárokkal, támogatókkal, a városban működő oktatási intézmények vezetőivel. A köszöntőket és a kulturális műsort követően bemutatták az évfordulóra kiadott könyvet. 
Az ünnepségen köszöntőjében Szaniszló Edit igazgató áttekintést adott az Ajka városban ötödikként létrehozott középiskola múltjáról. Az iskolát 1991-ben a szociális hátrányokkal küzdő leány tanulók számára alapították. Az első évben 99 diák kezdte meg tanulmányait szociális ágazatban. Ma több, mint 800 tanulójuk van, akik 7 ágazatban 17 szakmát sajátíthatnak el. A nappali mellett esti tagozaton folyik az oktatás, 2021-től 107 diák honvéd kadét képzésben is részesül. Nemzetközi kapcsolataik révén külföldi tanulmányutakon is hasznos ismereteket szereznek a leendő szakemberek. Kiváló eredményeket érnek el sportban, művészetekben, tanulmányi versenyeken. Szociális ágazatban a szakmai érettségi verseny országos fordulóján kétszer is elhozták a diákok a győzelmet, az idén négyen jutottak a legjobbak közé. Szaniszló Edit köszönetet mondott Holczinger András korábbi igazgatónak a 25 éves munkájáért, a fenntartónak, az innovatív, gyermekközpontú tantestületnek, az intézmény partnereinek, hogy mellettük maradtak a szakképzés folyton változó, rögös útján, valamint tanulóiknak és szüleiknek. 
Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő köszöntőjében kijelentette, a jó oktatási rendszer a társadalom jövőjét alapozza meg, ugyanis megteremti a lehetőségét annak, hogy mindenki boldoguljon, aki a tehetsége szerint hajlandó tenni is azért. Mindaz, ami Európát sikeressé tette, csaknem mindig az oktatásra vezethető vissza. Az oktatás nem lehet sikeres azok nélkül, akik az életüket teszik fel arra, hogy aki akar, boldogulni tudjon. A tanárok nélkül, akik mindent megtesznek a diákokért, a tanulók nélkül, akik előbbre jutásuk érdekében erőfeszítéseket tesznek. 
Fenyvesi Zoltán, az előző ciklus országgyűlési képviselője megfogalmazta, hogy a történelemben 30 év egy pillanat, az iskola életeben nagy idő. A Szent-Györgyi a városban az egyetlen állami fenntartású szakképzési intézmény. Az alakulás óta sok minden változott, az épület, a szakmai kínálat, a tanári kar, egy azonban állandó. Olyan embereket kívánnak nevelni, akik megvalósítják az álmaikat. 
Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja hozzátette, Ajka évtizedek óta a Közép-Dunántúl meghatározó ipari városa, a további gazdasági fejlődés motorja a jól képzett szakemberekben rejlik. A Szent-Györgyi élen jár ebben. A szakképzési törvény is azt segiti elő, hogy a gazdaság igényeinek megfelelően készítsék fel a leendő munkavállalókat. A pandémia idején a digitális oktatásban is jól teljesitett az iskola. A duális partnerek is elégedettek a szakmai munkával
Kavalecz Gábor főigazgató kiemelte, hogy a tudás megléte a boldoguláshoz nem elegendő, azt hasznosítani is tudni kell. Ahhoz, hogy a diák a megfelelő szakmai tudás és az életben való eligazodás birtokában kilépjen az iskola falai közül, rengeteg hozzáadott pedagógiai értéket követel. A Szent-Györgyi felfelé ível, amelyre büszkék, és azért dolgoznak, hogy még eredményesebbek legyenek. 
A rendezvényen Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, az ajkai kapitányság vezetője a sokéves sikeres együttműködésért Sárkányölő Szent György emlékplakettet ajándékozott az iskolának, amelyet Szaniszló Edit vett át. Pedagógusnap alkalmából az Év tanára emlékplakettet vett át Szaniszló Edittől Szabó-Kovács Krisztina, Somlóvári Kornél és Joó Csaba. 
A kulturális műsorban Ódor Erzsébet tanár és Nagy Dorottya diák fuvolán adott elő egy darabot, Szabó-Kovács Krisztina és Horváth Anna diák verses összeállítással készült. Az iskola kórusa a Szent-Györgyi indulót, majd a Grund című dalt adta elő. 
Vígváryné Németh Katalin igazgatóhelyettes ismertette a Semmiből egy világot című jubileumi évkönyvet.
A dolgozók által összeállított könyv bemutatja a kezdetektől máig a diákéletet, a szakmai kínálatot, eredményeket. Tartalmazza az egykori és
jelenlegi dolgozók nevét, a végzett osztályok névsorát.


Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.