DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. június 30., csütörtök 11:14

Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Délegyháza Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 078/13 hrsz-ú külterületi i
Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Délegyháza Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 078/13 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai:helyrajzi szám: Délegyháza 078/13, területe: 1079 m2, művelési ága: szántó (0.38 Ak)
Az Ingatlan Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező ÖT-1 jelű külterületi övezeti tervlap szerint „Lf-1" jelű övezetben van. A rendezési tervében a terület maximális beépíthetősége 30 %-os.Az építési telkeken lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény helyezhető el. A melléképítmények közül a következő létesítmény helyezhető el: közműbecsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna, oszlop, zászlótartó oszlop. Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a villamos energia hálózatra ráköthető.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, módja: A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag zárt, sértetlen borítékban, személyesen a_Délegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy postai úton a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) lehet. A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget: „Pályázat a Délegyháza 078/13 hrsz-ú ingatlanra. Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!" Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
A pályázatok beérkezésének határideje: Az ajánlatokat legkésőbb 2022. augusztus 10. (szerda) napján 16.00 óráig kell benyújtani.


1 csatolt dokumentum Pályázati Felhívás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.