RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. március 17., péntek 12:31

Helyi közösségek fejlesztése a Dél-Rábaközben
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlése elnökének támogató szavazatával a vármegye területfejlesztési keretéből (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program) Vásárosfalu Község Önkormányzata támogatást kapott a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalu községekben” elnevezésű pályázati konstrukcióra.
A pályázattal alapvető célja a Dél-Rábaköz hagyományaira építő közösségfejlesztés. A projekt célja illeszkedik azon szakmapolitikai szándékhoz, mely célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését.
A projekt keretében a helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködése került fejlesztésre workshopokkal, a drámapedagógia eszközeivel és közös, együttműködésben megvalósítandó programokkal.
A projekt keretében a térségre jellemző, a három település közös identitásának fontos részét képező kulturális, gasztronómiai és néprajzi hagyományainak feltérképezésére, bemutatására, ezáltal megőrzésére és erősítésére került sor.
A fejlesztés kiemelt figyelmet fordított a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére. Projekt megvalósítása során nagy hangsúly került a települések hagyományaira, természeti adottságaira épülő, helyi civil szervezetek által indított közösségépítő tevékenységekre.
A cél elérésének elősegítéseként már a tervezés során bevonásra kerültek a településeken tevékeny helyi civil szervezetek és személyek. A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása révén valósult meg.
A projekt a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg; konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal volt.
A beruházás teljes költsége 35 400 000 Ft.


További információ kérhető:
Németh Zoltán, elnök -   Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
96/522-201; elnoki.titkarsag@gymsmo.hu


2 csatolt dokumentum Sajtóközlemény (pdf)Sajtóközlemény
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.