BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. május 20., csütörtök 15:58

Békés Város Jegyzője szabálysértési ügyintézői állást hirdet
Békés Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője
                           
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője
Hatósági Osztály

Szabálysértési ügyintéző
munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630. Békés város, Petőfi Sándor utca 2.

Ellátandó feladatok:
Szabálysértési és adóbehajtási ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szabálysértési és adóbehajtási feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                           
Pályázati feltételek:
§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Egyetem, Jogász szakképzettség vagy főiskolai szintű igazgatásszervező vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§         Közigazgatási versenyvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző nyújt, a 66/411-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője címére történő megküldésével (5630 Békés város, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 89/2010, valamint a munkakör megnevezését: Szabálysértési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Békés Megyei Hírlap - 2010. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

A részletes pályázati kiírás az alábbi pdf. dokumentumból tölthető le.

1 csatolt dokumentum Szabálysértési ügyintézői állás pályázati kiírás
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.