KUTASÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2010. június 12., szombat 20:01

Együttműködés a Szent István Egyetemmel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, valamint Bokor, Cserhátszentiván, Nógrádsipek és Kutasó községek önkormányzatai között


A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (továbbiakban Kar), valamint Bokor, Cserhátszentiván, Nógrádsipek és Kutasó községek önkormányzatai (továbbiakban Önkormányzatok, együtt: Felek) kinyilvánítják azon szándékukat, hogy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést kívánnak kialakítani a Felek oktatási, gazdasági, kulturális és környezeti feltételeinek erősítése érdekében.


I. Az együttműködés célja


Az Önkormányzatok a települések fejlődése érdekében kihasználják a Kar kutatói, oktatási és szervezési potenciálját, a Kar pedig közvetlen kapcsolatba kerül a vidéki településekkel, és a hallgatók és oktatók számára oktatási-kutatási lehetőségeket és gyakorlati képzési helyeket létesít.


II. Az együttműködés területei


1.      Közös ill. összehangolt pályázati tevékenység, különös tekintettel a környezet- és klímavédelemre, vidék- és területfejlesztésre, a kulturális örökség megőrzésére, művészeti tevékenység folytatására valamint a közösségfejlesztésre és a civil szerveződések erősítésére.
2.      Kutatásokhoz, gyakorlatok végzéséhez kutatóhely ill. gyakorlati képzési hely biztosítása.
3.      Népfőiskola, szabadegyetem valamint szakmai előadások, tréningek rendezése.
4.      Együttműködés az érintett civil szervezetekkel, vállalkozókkal, kisebbségi önkormányzatokkal, cégekkel és intézményekkel.
5.      A Fotófalu Kiemelkedően Közhasznú Alapítvánnyal való együttműködés a kultúra, képzés és egyéb szerveződések megvalósításával.
6.      Szakértői feladatok ellátása.
7.      Falukutató táborok közös szervezése, megvalósítása.
8.      Vidék- és területfejlesztési referencia-terület kialakítása.
9.      Munkaerőpiaci integráció támogatása, munka- és pályatanácsadás megvalósítása.


III. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések


A Kar kapcsolattartásért felelős intézete a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet ill. az annak vezetője által megbízott személy.


Az Önkormányzatok kapcsolattartásért felelős személyei a polgármesterek.


IV. Záró rendelkezések


1.      Jelen együttműködési megállapodás a Felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit tartalmazza.
2.      Egyes konkrét pályázatok vagy projektek ügyében a Felek külön szerződést kötnek.
3.      A Felek évente legalább egyszer áttekintik az együttműködés helyzetét, feladatait, és a szükséges intézkedéseket megteszik.
4.      Az együttműködés során felmerülő költségeket a Felek az egyes részmegállapodásokban és szerződésekben foglaltak szerint biztosítják.
5.      Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól, és a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.


Gödöllő, 2010. június 5.


………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Engel Krisztina


Bokor község polgármestere

Jozipovics György


Cserhátszentiván község polgármestere

Szepes Péter


Kutasó község polgármestere

Doman Ferenc


Nógrádsipek község polgármestere


Dr. Villányi László


Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjaForrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.